Cách ghi sổ nhật ký mua hàng

- GIẢM 50% KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH
*
- NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ BCTC TRỌN GÓI
*

Hình 1: Mẫu sơ thiết bị nhập liệu

*

Hình 2: Khai cụ thể NCC mới Tại sheet DMTK

Bước 2: Hạch toán mặt NKC theo mã TK ( Mã KH ) vẫn knhị báo đến công ty chúng tôi Ben Computer là 331BC.

Bạn đang xem: Cách ghi sổ nhật ký mua hàng

Bên Nhật ký tầm thường không phải knhì cụ thể từng mặt hàng cài đặt vào, chỉ hạch tân oán chung vào TK 156 tổng số chi phí ở mẫu “ Tổng chi phí hàng” bên trên hoá 1-1 thiết lập vào.

*

Hình 3: Vào sổ NKC nhiệm vụ mua sắm bên trên Excel

1. Ghi ngày hạch toán thù ghi sổ

2. Số hiệu Hợp Đồng sở hữu hàng: 0003568 (Ghi trên HĐ)

3. Ghi tháng ngày bên trên Hoá đối chọi.

4. Diễn giải nhiệm vụ phân phát sinh: ghi tóm tắt nhưng mà phải vừa đủ ban bố phải thiết

5. Cột TK Nợ/Có: Là Cột định khoản Nợ/Có cho những nhiệm vụ tạo ra.

Nợ 156

Nợ 1331

Có 331BC

6. Nhập Tk Đối ứng: Đối ứng với TK Nợ, Tk Có

Đối ứng 156 là 331BC: G14=F16

Đối ứng 133một là 331BC: G15=F16

Đối ứng 331BC là 156 với 1331: G16=F14&”,”&F15

7. Nhập số vạc sinh

Bên Nợ: Tổng giá bán chưa bao gồm VAT : H14=200.000.000

Bên Nợ: Tính VAT: H15=0.1*H14

Bên Có: Tổng giá chỉ thanh toán: G16=H15+H14

Cách 3: Đồng thời về Bảng kê Nhập – Xuất kho, knhì báo cụ thể từng sản phẩm mua theo hoá đối chọi vào bảng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kết Nối Loa Với Máy Tính Bàn (Pc) Và Laptop Chi Tiết Nhất

- Nếu sản phẩm cài đặt vào đã có tên trong Danh mục mặt hàng háo thì cù vê DM sản phẩm hoá để đưa Mã hàng, thương hiệu sản phẩm đến sản phẩm hoá đó và thực hiện kê nhập

- Nếu sản phẩm sở hữu vào là mặt hàng new thì phải đặt Mã hàng cho từng sản phẩm trên DMHH tiếp đến thực hiện kê nhập bên trên PNK theo mã sản phẩm đang knhị báo.

 

*

Hình 4: Vào DMHH đặt mã sản phẩm mới

Trong bảng kê Nhập – Xuất kho điền những ban bố vào những mục trong bảng nhỏng sau:

 

*

Hình 5: Knhì báo chi tiết từng món đồ cài đặt theo hoá đối chọi vào phiếu nhập kho

- Mục Số phiếu : Mã hoá số phiếu là PNK001, PNK002,…

- Mục Diễn giải: Ghi rõ nhập khẩu cài đặt của công ty nào

- Mục Mã mặt hàng hoá: Ta vẫn từ ghi mã của mặt hàng hoá hoặc mang từ bỏ bảng DMHH

E11=DMHH!$B$9

- Mục Tên sản phẩm hoá: Mục này ta đã cần sử dụng cách làm Vlookup để lấy tự DMHH.

F11 =VLOOKUP($E11,DMHH!$B$9:$D$243,2,0)

- Mục Đơn vị tính: Ta cũng cần sử dụng hàm Vlookup tương tự như thương hiệu hàng hoá, chỉ cầm cột đựng đơn vị chức năng tính sinh sống bảng DMHH.

F12 = VLOOKUP($E11,DMHH!$B$9:$D$243,3,0)

- Mục Số lượng: Ghi con số nhập trên hoá đơn

- Mục Giá mua: Ghi giá download bên trên hoá đơn

- Mục Thành tiền: = Số Lượng * Giá Mua

Tsi khảo thêm >> Cách sử dụng hàm SUMIF cùng Hàm Vlookup vào Excel

Cách 4: Nếu phát sinh chi phí ( di chuyển, bốc cởi, lưu giữ kho…) cho vấn đề mua hàng thì Đơn giá chỉ nhập kho là solo giá bán đang bao gồm chi phí. lúc đó nên phân chia chi phí mua sắm chọn lựa đến từng món đồ như sau: ( cũng có thể lập bảng tính riêng đến việc phân chia đưa ra phí)

giá thành của sản phẩm A

 =

Tổng bỏ ra phí

 X

con số ( hoặc thành tiền) sản phẩm A

Tổng số lượng ( hoặc tổng thành tiền Của lô mặt hàng )

Chi phí solo vị Mặt mặt hàng A =

Tổng ngân sách của món đồ A

Tổng con số của mặt hàng A

Đơn giá nhập kho Mặt mặt hàng A

 =

Đơn giá download của Mặt mặt hàng A

 +

giá cả 1-1 vị Của mặt hàng A

 

Để làm rõ rộng với chi tiết rộng, mời các bạn tsi mê gia Khoá học kế toán thù thực hành thực tế bên trên Excel tại Kế toán thủ đô hà nội.