CÁCH KHẤU TRỪ THUẾ GTGT

1. Định khoản
1. Hạch toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Nợ TK 152, 153, 156, 211, 213, 611…

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)

Có các TK 111, 112, 331… Tổng giá bán thanh khô toán

2. Xác định thuế GTGT đầu ra output.

Bạn đang xem: Cách khấu trừ thuế gtgt

Nợ TK 111, 112, 131… Tổng giá chỉ tkhô hanh toán

Có TK 33311 Thuế GTGT đầu ra

Có TK 511

3. Cuối tháng, kế toán thù tính, khẳng định số thuế GTGT được khấu trừ với số thuế GTGT Áp sạc ra cùng số thuế GTGT phải nộp vào kỳ

Nợ TK 33311 Thuế GTGT đầu ra

Có TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)

2. Mô tả nghiệp vụ
Lúc tạo ra nhiệm vụ thuế GTGT, thông thường sẽ có những chuyển động sau:Kế toán tập hòa hợp những hóa đối chọi, hội chứng từ mua sắm và chọn lựa, các dịch vụ nhằm ghi nhận thuế GTGT đầu vàoKế toán tập vừa lòng những hóa solo, chứng từ bỏ xuất kho nhằm ghi nhận thuế GTGT cung cấp raLập tờ knhị thuế GTGTCuối kỳ, triển khai khấu trừ thuế GTGT

3. Hướng dẫn bên trên phần mềm
Cách 1: Hạch toán thuế GTGT đầu vào
Vào phân hệ Mua hàngtab Mua sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ.Thêm bệnh từ bỏ mua sắm chọn lựa có phát sinh thuế GTGT nguồn vào.

*

Sau lúc knhị báo chấm dứt, dìm Cất.

Lưu ý:

1. NSD đề nghị chọn Nhóm HHDV cài đặt vào thì bệnh trường đoản cú mua sắm và chọn lựa lập ra mới được mang lên bảng kê cài đặt vào

2. cũng có thể hạch toán thù thuế GTGT nguồn vào trên những phân hệ: Quỹ, Ngân hàng, Tổng hợp.

Cách 2: Hạch toán thù thuế GTGT đầu ra
Vào phân hệ Bán hàngtab Bán hàng.Thêm chứng trường đoản cú bán sản phẩm có gây ra thuế GTGT Áp sạc ra.
*

Sau khi knhì báo chấm dứt, dấn Cất.

Lưu ý: Có thể hạch toán thù thuế GTGT cổng đầu ra trên những phân hệ: Quỹ, Ngân hàng, Tổng hợp.

Xem thêm: Cách Xử Lý Nhân Viên Đi Làm Muộn Mà Không Dùng Hình Phạt Trừ Lương

Cách 3: Lập Tờ knhì thuế GTGT thuộc bảng kê cài đặt vào, bán ra
Vào phân hệ Thuế, chọn TT26-Tờ knhì thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) (Mẫu tờ knhì theo thông bốn 26) hoặc TT119-Tờ knhị thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) (Mẫu tờ knhị theo thông tứ 119).Chọn kỳ tính thuế, tích chọn các phú lục đương nhiên tờ khai thuế GTGT, kế tiếp dìm Đồng ý.

*

Hệ thống tự động đem công bố lên tờ khai và những prúc lục tất nhiên, mặc dù vẫn đồng ý cho sửa thay đổi, bổ sung ban bố.Sau Lúc khai báo với chất vấn thông tin trên tờ khai cùng prúc lục, dấn Cất.

*

Lưu ý:

Trường vừa lòng nếu như tất cả hóa 1-1 làm sao trong kỳ không đầy đủ biết tin thì ứng dụng không rước lên bảng kê nhưng có thông tin mang lại NSD biết để đánh giá lại. NSD sửa lại những biết tin còn thiếu rồi sửa lại tờ khai nhằm ứng dụng update lại số liệu.Nếu ao ước lập tờ knhì TT26-Tờ knhị thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) cho từng ngành nghề trong thuộc 1 kỳ tính thuế. Thực hiện nay nhỏng sau:Chọn Danh mục ngành nghề khớp ứng với từng tờ knhị.

*

Cách 4: Khấu trừ thuế GTGT cùng xác minh số thuế yêu cầu nộp
Vào phân hệ Thuế, lựa chọn tác dụng Khấu trừ thuế GTGT.Chọn kỳ tính thuế, tiếp đến nhận Đồng ý.

*

Hệ thống đã tự động tổng thích hợp những tạo nên thuế GTGT nguồn vào cùng Áp sạc ra trong kỳ khấu trừ.Nhất Cất, khối hệ thống sẽ tự động hóa triển khai khấu trừ thuế GTGT.

*