Cách làm lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP.. - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu báo cáo giữ chuyển tiền tệ trực tiếp cùng con gián tiếp theo Thông tứ 133/2016/TT-BTC cùng Mẫu báo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC trực tiếp và gián tiếp, tất cả cả bản word với Excel, giải đáp cách lập Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ.

Bạn đang xem: Cách làm lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

1. Mẫu report lưu giữ chuyển tiền tệ theo Thông tứ 133:

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ(Theo cách thức trực tiếp)Năm ...
Đơn vị tính: ………….
Chỉ tiêuMã sốTmáu minhNăm nayNăm trước
12345
I. Lưu chuyển tiền trường đoản cú hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu tự bán sản phẩm, cung ứng hình thức cùng doanh thu khác01
2. Tiền bỏ ra trả cho người cung ứng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ02
3. Tiền bỏ ra trả cho người lao động03
4. Tiền lãi vay đã trả04
5. Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp vẫn nộp05
6. Tiền thu khác tự vận động khiếp doanh06
7. Tiền đưa ra khác mang lại vận động kinh doanh07
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần tự vận động tởm doanh20
II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tự chuyển động đầu tư
1. Tiền đưa ra nhằm mua sắm, sản xuất TSCĐ, BĐSĐT với các gia tài lâu dài khác21
2. Tiền thu từ bỏ tkhô hanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT cùng những gia sản dài hạn khác22
3. Tiền chi cho vay vốn, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác23
4. Tiền thu hồi cho vay vốn, chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác24
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia25
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư30
III. Lưu giao dịch chuyển tiền tự hoạt động tài chính
1. Tiền thu tự kiến thiết cổ phiếu, dấn vốn góp của chủ ssinh sống hữu31
2. Tiền trả lại vốn góp cho các công ty thiết lập, mua lại CP của người sử dụng sẽ vạc hành32
3. Tiền thu từ bỏ đi vay33
4. Tiền trả nợ cội vay mượn cùng nợ mướn tài chính34
5. Cổ tức, ROI sẽ trả đến công ty sở hữu35
Lưu chuyển tiền thuần tự vận động tài chính40
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần vào kỳ (50 = 20+30+40)50
Tiền với tương tự chi phí đầu kỳHình ảnh hưởng trọn của chuyển đổi tỷ giá hối hận đoái quy đổi ngoại tệ6061
Tiền và tương tự chi phí cuối kỳ(70 = 50+60+61)70

Lập, ngày ... mon ... năm ...
NGƯỜI LẬPhường BIỂU(Ký, bọn họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP.. LUẬT(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)Ghi chú:(1) Các tiêu chuẩn không có số liệu thì công ty chưa phải trình bày nhưng lại ko được tấn công lại “Mã số” tiêu chí.(2) Đối cùng với ngôi trường hòa hợp thuê hình thức dịch vụ làm kế toán thù, có tác dụng kế toán trưởng thì đề xuất ghi rõ số Giấy chứng nhận ĐK hành nghề các dịch vụ kế tân oán, thương hiệu đơn vị cung ứng hình thức kế toán.

Xem thêm: Dạy Bé Vẽ Công Chúa Thủy Thủ Mặt Trăng Đơn Giản, Hướng Dẫn Vẽ Thủy Thủ Mặt Trăng Đơn Giản


------------------------------------------------------------------------------

2. Mẫu report lưu giữ chuyển tiền tệ theo Thông tứ 200:

Đơn vị báo cáo:……………….

Mẫu số B 03 - DN

(Ban hành theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Năm ......

Đơn vị tính: ...........

Chỉ tiêu

Mã số

Tmáu minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

I. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng trường đoản cú vận động kinh doanh

1. Tiền thu trường đoản cú bán sản phẩm, cung cấp hình thức và lệch giá khác

01

2. Tiền đưa ra trả cho tất cả những người cung ứng sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ

02

3. Tiền bỏ ra trả cho những người lao động

03

4. Tiền chi trả lãi vay

04

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

05

6. Tiền thu không giống từ bỏ vận động ghê doanh

06

7. Tiền bỏ ra không giống đến hoạt động khiếp doanh

07

Lưu chuyển khoản thuần từ bỏ vận động gớm doanh

20

II. Lưu chuyển tiền từ bỏ vận động đầu tư

1. Tiền chi để buôn bán, gây ra TSCĐ và những gia tài lâu dài khác

21

2. Tiền thu từ bỏ tkhô cứng lý, nhượng buôn bán TSCĐ cùng các tài sản lâu dài khác

22

3. Tiền bỏ ra giải ngân cho vay, cài những công cụ nợ của đơn vị khác

23

4. Tiền tịch thu giải ngân cho vay, phân phối lại những luật nợ của đơn vị khác

24

5. Tiền bỏ ra đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

25

6. Tiền tịch thu chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác

26

7. Tiền thu lãi cho vay vốn, cổ tức và lợi tức đầu tư được chia

27

Lưu chuyển khoản thuần từ bỏ vận động đầu tư

30

III. Lưu chuyển tiền từ chuyển động tài chính

1. Tiền thu từ thi công CP, dìm vốn góp của nhà ssinh sống hữu

31

2. Tiền bỏ ra trả vốn góp cho những nhà sở hữu, mua lại CP của người tiêu dùng đã phạt hành

32

3. Tiền vay mượn ngắn hạn, dài hạn dìm được

33

4. Tiền bỏ ra trả nợ gốc vay

34

5. Tiền bỏ ra trả nợ thuê tài chính

35

6. Cổ tức, ROI vẫn trả mang đến công ty ssinh hoạt hữu

36

Lưu chuyển tiền thuần từ vận động tài chính

40

Lưu chuyển khoản thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)

50

Tiền cùng tương đương chi phí đầu kỳ

60

Ảnh hưởng trọn của thay đổi tỷ giá chỉ hối đoái quy đổi nước ngoài tệ

61

Tiền và tương tự chi phí cuối kỳ (70 = 50+60+61)

70

VII.34


Ghi chú: Các tiêu chí không tồn tại số liệu thì công ty không phải trình bày dẫu vậy ko được tấn công lại “Mã số” chỉ tiêu
Lập, ngày .... mon .... năm .....

Người lập biểu

(Ký, bọn họ tên)

Kế toán thù trưởng

(Ký, chúng ta tên)

Giám đốc

(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)

- Số chứng từ hành nghề;- Đơn vị cung cấp hình thức dịch vụ kế toánĐối với người lập biểu là những đơn vị chức năng hình thức kế tân oán phải ghi rõ Số chứng từ hành nghề, thương hiệu và can dự Đơn vị cung cấp các dịch vụ kế tân oán. Người lập biểu là cá thể ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

------------------------------------------------------------------------------

Tải mẫu report lưu lại chuyển tiền tệ về tại đây:1. Tải Mẫu report lưu giữ chuyển tiền tệ bạn dạng Word: