Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

Hướng dẫn lập bảng báo cáo tác dụng kinh doanh theo Thông bốn 200. Báo cáo KQHĐKD phản ảnh tình hình cùng công dụng chuyển động kinh doanh của người sử dụng, bao hàm công dụng từ chuyển động kinh doanh chủ yếu và hiệu quả từ những hoạt động tài thiết yếu và vận động khác của người tiêu dùng. Bài viết sau đây xin khuyên bảo các bạn lập bảng báo cáo tác dụng marketing theo Thông tứ 200.

Bạn đang xem: Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

1. Nguyên ổn tắc lập bảng report hiệu quả kinh doanh theo Thông bốn 200 đề nghị lưu giữ ý:

– Doanh nghiệp lúc lập bảng Báo cáo tác dụng hoạt động sale tổng hợp thân doanh nghiệp và đơn vị cấp cho dưới không tồn tại bốn bí quyết pháp nhân hạch toán phụ thuộc vào, doanh nghiệp lớn bắt buộc thải trừ tổng thể những khoản lợi nhuận, thu nhập, chi phí phát sinh từ các giao dịch thanh toán nội bộ.

Báo cáo tác dụng vận động sale có tất cả 5 cột:

– Cột số 1: Các tiêu chí báo cáo;

– Cột số 2: Mã số của các tiêu chuẩn tương ứng;

– Cột số 3: Số hiệu tương xứng với các tiêu chí của báo cáo này được trình bày tiêu chí trên Bản tngày tiết minh Báo cáo tài chính;

– Cột số 4: Tổng số tạo ra trong kỳ báo cáo năm;

– Cột số 5: Số liệu của năm kia (nhằm so sánh).

2. Thương hiệu lập bảng report tác dụng kinh doanh theo Thông tư 200

– Căn cứ Báo cáo công dụng chuyển động sale của thời gian trước.

– Cnạp năng lượng cứ vào sổ kế tân oán tổng phù hợp cùng sổ kế toán cụ thể trong kỳ sử dụng cho những thông tin tài khoản tự loại5 mang đến nhiều loại 9.

*

Hình ảnh: Cách lập bảng báo cáo công dụng sale theo thông bốn 200

3. Cách lập bảng report kết quả marketing theo Thông bốn 200 so với từng tiêu chuẩn.

3.1. Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (Mã số 01):

– Số liệu để ghi vào tiêu chí này là luỹ kế số gây ra mặt Có TK 511 trong những kỳ report.

– lúc đơn vị chức năng cấp bên trên lập report tổng hợp với các đơn vị cấp dưới không tồn tại bốn bí quyết pháp nhân, các khoản lợi nhuận bán sản phẩm cùng hỗ trợ hình thức phát sinh từ những thanh toán giao dịch nội bộ số đông phải thải trừ.

– Chỉ tiêu này không bao hàm những các loại thuế loại gián thu, nlỗi thuế GTGT của cả thuế GTGT nộp theo phương thức trực tiếp, thuế tiêu thụ quan trọng, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường thiên nhiên cùng những một số loại thuế, giá thành gián thu khác.(Đây là 1 điểm khác của report công dụng marketing theo Thông tư 200/2014/TT-BTC cùng với báo cáo công dụng marketing theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC)

3.2. Các khoản sút trừ lợi nhuận (Mã số 02):

– Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng tạo ra Nợ TK 511 đối ứng cùng với mặt Có những TK 52một trong những kỳ report.

– Chỉ tiêu này sẽ không bao gồm các khoản thuế gián thu, giá tiền mà lại doanh nghiệp lớn ko được hưởng yêu cầu nộp NSNN vày các khoản này về bản chất là những khoản thu hộ Nhà nước, không phía bên trong cơ cấu doanh thu với ko được coi là khoản bớt trừ doanh thu. (Đây là 1 trong điểm không giống của report công dụng marketing theo Thông tư 200/2014/TT-BTC cùng với báo cáo kết quả marketing theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC)

3.3. Doanh thu thuần về bán sản phẩm cùng cung ứng hình thức (Mã số 10):

Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02

3.4. Giá vốn sản phẩm buôn bán (Mã số 11):

– Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số tạo nên mặt Có TK 632 đối ứng bên Nợ TK 91một trong các kỳ report.

3.5. Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm với hỗ trợ các dịch vụ (Mã số 20):

Mã số trăng tròn = Mã số 10 – Mã số 11

3.6. Doanh thu chuyển động tài chính (Mã số 21):

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số gây ra bên Nợ TK 515 đối ứng cùng với mặt Có TK91một trong kỳ báo cáo.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Tiền Trong Tài Khoản Bidv, Xem Số Tiền Còn Trong Tài

3.7. Ngân sách tài chính (Mã số 22):

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số tạo ra mặt Có TK 635 đối ứng với mặt Nợ TK91một trong những kỳ report.

3.8. Ngân sách lãi vay (Mã số 23):

Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này được địa thế căn cứ vào Sổ kế toán cụ thể Tài khoản 635 (cụ thể chi phí lãi vay)

3.9. Ngân sách bán hàng (Mã số 25):

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là tổng số số phát sinh bên Có TK 641 đối ứng với mặt NợTK 91một trong các kỳ báo cáo.

3.10. giá thành làm chủ công ty lớn (Mã số 26):

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số số gây ra mặt Có TK 642 đối ứng với bên NợTK 91một trong các kỳ báo cáo.

3.11. Lợi nhuận thuần tự chuyển động sale (Mã số 30):

Chỉ tiêu này phản chiếu kết quả chuyển động kinh doanh của chúng ta trong kỳ báo cáo.

Mã số 30 = Mã số đôi mươi + (Mã số 21 – Mã số 22) – Mã số 25 – Mã số 26

3.12. Thu nhập khác (Mã số 31):

– Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được địa thế căn cứ vào tổng cộng gây ra bên Nợ TK 711 đối ứng với bên Có TK 911 trong những kỳ báo cáo.

– Riêng đối với thanh toán tkhô nóng lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ việc thanh hao lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT cao hơn quý giá sót lại của TSCĐ, BĐSĐT và ngân sách thanh khô lý.

3.13. túi tiền khác (Mã số 32):

– Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có TK 811 đối ứng cùng với mặt Nợ TK 911 trong kỳ báo cáo.

– Riêng đối với thanh toán thanh hao lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ những việc tkhô hanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT nhỏ tuổi rộng giá trị còn sót lại của TSCĐ, BĐSĐT cùng chi phí tkhô nóng lý.

3.14. Lợi nhuận khác (Mã số 40):

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32

3.15. Tổng lợi tức đầu tư kế tân oán trước thuế (Mã số 50):

Mã số 50 = Mã số 30 – Mã số 40

3.16. giá cả thuế thu nhập cá nhân công ty hiện tại hành (Mã số 51):

Số liệu để ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào tổng cộng tạo nên bên Có TK 8211 đối ứng với bên Nợ TK 911 trên sổ kế toán cụ thể TK 8211, hoặc căn cứ vào số tạo nên bên Nợ TK 8211 đối ứng cùng với bên Có TK 911 trong kỳ report.

3.17. giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp lớn hoãn lại (Mã số 52):

Số liệu để ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào tổng cộng phát sinh bên Có TK 8212 đối ứng cùng với mặt Nợ TK 911 bên trên sổ kế toán thù cụ thể TK 8212, hoặc địa thế căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 8212 đối ứng cùng với mặt Có TK 911 trong kỳ báo cáo.

3.18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp lớn (Mã số 60):

Mã số 60 = Mã số 50 – ( Mã số 51 + Mã số 52)

3.19. Lãi cơ bản bên trên cổ phiếu (Mã số 70):

Lãi cơ phiên bản trên CP = (Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ mang lại cổ đông cài đặt CP phổ -Số trích quỹ khen ttận hưởng, phúc lợi an sinh ) /Số lượng bình quân gia quyền của CP phổ biến vẫn giữ hành trong kỳ

3.trăng tròn. Lãi suy sút bên trên cổ phiếu (Mã số 71)

Lãi suy bớt trên cổ phiếu được khẳng định như sau

Lãi suy giảm bên trên CP = (Lợi nhuận hoặc lỗ phân chia mang lại người đóng cổ phần mua CP rộng lớn thông -Số trích quỹ khen ttận hưởng, phúc lợi ) / (Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổthông vẫn lưu lại hành vào kỳ +Số lượng CP phổ quát dự con kiến được gây ra thêm )

4. Tải mẫu mã bảng báo cáo kết quả khiếp doanhtheo thông tứ 200

+ Mẫuwordbảng report kết quả sale theo thông tư 200

+ Mẫu excelbảng report tác dụng kinh doanh theo thông tư 200

5. Tải ứng dụng kế toán excel theo thông tư 200

Các chúng ta chat cùng với tư vấn viên giờ đồng hồ hành thiết yếu nhằm sở hữu những tệp tin bên trên nha

Có thể bạn quan liêu tâm:

Tải thông tứ trọn cỗ thông tư 200 - rất đầy đủ gì

Cách lập bảng phẳng phiu kế toán thù theo thông tứ 200

Cách lập bảng giữ chuyển khoản tệ theo thông bốn 200

Cách lập bản ttiết minch báo cáo tài chủ yếu theo thông bốn 200

Hướng dẫn lập report tài chủ yếu, khám nghiệm cùng sửa đổi sổ sách

Hướng dẫn quyết toán thù thuế bắt đầu nhất

Các chính sách kế toán hiện hành

Khóa kế toán tổng hợp thực hành thực tế bên trên hóa solo, triệu chứng tự thực tiễn, Excel, Misa, HTKK ...thực hành xử trí những nhiệm vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế, tính lương, trích khấu hao....lập báo cáo tài thiết yếu, quyết toán thuế cuối năm ...

*

bộ quà tặng kèm theo ngay lập tức 400.000 đồng Lúc ĐK trước 3 tới 5 ngày ( 200.000 chi phí mặt + 200.000 voucher)khuyến mãi thêm 200.000 đồng tiền mặt Lúc gồm voucher của học viên cũ tặngTặng Kèm thêm 50.000 cho từng sinh viêntặng kèm cđộ ẩm nang kế toán thuế rất hay cùng tiện lợiMiễn giá tiền bảng hệ thống thông tin tài khoản kế toán in màu đẹpMiễn giá tiền khóa năng lực viết CV và vấn đáp xin việcMiễn chi phí 100% tài liệu trọn khóa họcMiễn giá tiền 100% lệ tổn phí thi & cấp triệu chứng chỉĐược cấp phiên bản quyền ứng dụng MISA SME trị giá bán 10.990.000đ , cùng ứng dụng kế tân oán Excel

Từ khóa: Cách lập bảng báo cáo tác dụng sale theo Thông tứ 200, Hướng dẫn lập lập bảng report hiệu quả kinh doanh theo Thông tứ 200, Hướng dẫn lập lập bảng report KQKD theo Thông tư 200