CÁCH LẬP LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TRỰC TIẾP

Báo cáo lưu lại chuyển khoản qua ngân hàng tệ cho biết sự di chuyển của dòng tài chính trong doanh nghiệp. Một công ty lớn có dòng tiền vào, ra tiếp tục tức doanh nghiệp lớn có công dụng tkhô nóng khoản cao.Quý Khách đã xem: Cách lập báo cáo lưu chuyển khoản tệ trực tiếp

Bài viết sau đây, đội hình giảng viên trường đoản cú lớp học tập kế tân oán thực tế trên Kế toán Lê Ánh đã lý giải cụ thể các bạn giải pháp lập báo cáo lưu giữ giao dịch chuyển tiền tệ theo phương thức thẳng.

Bạn đang xem: Cách lập lưu chuyển tiền tệ trực tiếp


*

Hướng dẫn chi tiết cách lập report hiệu quả chuyển động cung cấp gớm doanh

1. Trung tâm lập Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo phương pháp trực tiếp

- Số liệu trên Bảng Cân đối kế toán;

- Báo cáo công dụng hoạt động ghê doanh;

- Bản tmáu minh Báo cáo tài chính;

- Báo cáo lưu giữ chuyển tiền tệ kỳ trước;

- Sổ kế toán tổng đúng theo,

- Sổ kế toán thù cụ thể các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền đã chuyển”;

- Bảng tính cùng phân chia khấu hao TSCĐ...

2. Hướng dẫn lập từng chỉ tiêu vào report lưu giao dịch chuyển tiền tệ

Lưu ý:

- Các khoản thu tiền: Đối chiếu số gây ra Nợ TK 111, 112, 113 với mặt Có các TK tương quan.

- Các khoản thu tiền ghi bình thường

- Các khoản đưa ra tiền thu thanh vào lốt (…)

Chỉ tiêu

Mã số

TK Nợ

TK Có

I.

Xem thêm: Cách Kết Nối Mạng Lan Cho Tivi Sony, Panasonic, Toshiba, Lg,

Tiền thu trường đoản cú bán sản phẩm, hỗ trợ hình thức và lệch giá khác

 

 

 

1. Thu tiền bán hàng, cung ứng hình thức dịch vụ và kinh doanh

01

111,112,113

511,131,515,121

2. Tiền đưa ra trả cho những người hỗ trợ hàng hoá, dịch vụ

02

(331,152,153,154, 156)

(111,112,113)

3. Tiền bỏ ra trả cho những người lao động

03

(334)

(111,112)

4. Tiền lãi vay mượn đã trả

04

(335,6354,242)

(111,112,113)

5. Thuế TNDoanh Nghiệp đã nộp

05

(3334)

(111,112,113)

6. Tiền thu khác từ bỏ vận động ghê doanh

06

111,112,113

711,133,141,244

7. Tiền bỏ ra khác mang đến vận động ghê doanh

07

(811,161,244,333,338,344,

352,353,356)

(111,112,113)

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ bỏ vận động ghê doanh

20

MS20 = MS01 +MS02+MS03+MS04+MS05+MS06+MS07 

 

II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ từ bỏ vận động đầu tư

 

 

 

1. Tiền chi sắm sửa, xây dựng TSCĐ cùng những gia tài lâu dài khác

21

(211,213,217,241,331,3411)

(111,112,113)

2. Tiền thu tkhô hanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ và các gia tài dài hạn khác

22

111,112,113

711,5117,131

3. Tiền chi giải ngân cho vay, cài đặt các phương tiện nợ của đơn vị khác

23

(128,171)

(111,112,113)

4. Tiền thu hồi cho vay, chào bán lại nguyên tắc nợ của đơn vị khác

24

111,112,113

128 ,171

5. Tiền đưa ra chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác

25

(221,222,2281,331)

(111,112,113)

6. Tiền thu hồi chi tiêu vốn vào đơn vị chức năng khác

26

111,112,113

221,222,2281,131

7. Thu lãi chi phí giải ngân cho vay, cổ tức cùng lợi tức đầu tư được chia

27

111,112,113

515

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần tự hoạt động đầu tư

30

 MS30 = MS21+MS22+MS23_MS24+MS25+MS26+MS27 

III. Lưu chuyển khoản tệ từ bỏ vận động tài chính

 

 

 

1. Tiền thu tự thi công CP, thừa nhận vốn góp của công ty ssống hữu

31

111,112,113

411,419

2. Tiền đưa ra trả vốn góp cho các chủ download, mua lại cổ phiếu sẽ phát hành

32

(411,419)

(111,112,113)

3. Tiền thu từ bỏ đi vay

33

111,112,113

3411,3431,3432,41112

4. Tiền trả nợ gốc vay

34

(3411,3431,3432,41112)

(111,112,113)

5. Tiền trả nợ gốc mướn tài chính

35

(3412)

(111,112,113)

6. Cổ tức, lợi tức đầu tư đã trả cho nhà ssinh sống hữu

36

(421,338)

(111,112,113)

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ bỏ chuyển động tài chính

40

MS40 = MS31+MS32+MS33+MS34+MS35+MS36

 

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần trong kỳ (MS 50 = MS trăng tròn + MS 30 + MS 40)

50

MS 50 = MS đôi mươi + MS 30 + MS 40 

 

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

60

Lấy số liệu chỉ tiêu “Tiền với tương đương tiền” thời điểm đầu kỳ, Mã số 110 trong Bảng bằng phẳng kế toán (rước sống cột “Số đầu kỳ”)

Hình ảnh hưởng trọn của chuyển đổi tỷ giá bán ân hận đoái quy thay đổi nước ngoài tệ

61

Số tạo ra Nợ TK 111, 112, 113,128 đối ứng với số gây ra gồm TK4131 

 

Tiền và tương tự tiền thời điểm cuối kỳ (MS70 = MS 50 + MS 60 + MS 61)

70

Lấy số liệu chỉ tiêu”Tiền cùng tương đương tiền” cuối kỳ, Mã số 110 vào Bảng bằng vận kế toán thù.

Hoặc MS70 = MS 50 + MS 60 + MS 61

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên huấn luyện các khóa huấn luyện kế tân oán thực hành và làm hình thức kế tân oán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được huấn luyện và đào tạo và triển khai vị 100% các kế toán thù trưởng từ 13 năm cho hai mươi năm gớm nghiệm)