Cách Lên Bctc Theo Thông Tư 200

Hiện nay, quy trình làm cho report tài chủ yếu theo thông tư 133 và thông tư 200 đang trlàm việc yêu cầu đơn giản rộng khi nào không còn. Nhờ các hiện tượng kiểm soát tài liệu cùng lập report tài chủ yếu của ứng dụng kế tân oán, kế tân oán thậm chí chỉ mất không đến 1 tiếng để kết thúc bộ báo cáo tài thiết yếu.

Bạn đang xem: Cách lên bctc theo thông tư 200

Tuy nhiên, để sở hữu một cỗ report tài thiết yếu “ko tỳ vết”, kế toán thù cũng nên vật dụng đến hầu hết kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản để sáng sủa Lúc nộp cỗ report tài bao gồm đến Doanh nghiệp. Hãy thuộc khám phá biện pháp làm cho và bình chọn bộ báo cáo tài chủ yếu theo thông tứ 200 trong bài viết này nhé.


*

Bộ báo cáo tài chính theo Thông tứ 200 gồm các gì?

Bộ report tài chủ yếu theo Thông bốn 200 có những báo cáo:

Bảng bằng phẳng kế toán thù (Mẫu số B01- DN)Báo cáo kết quả vận động sale (Mẫu số B02- DN)Báo cáo giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ (Mẫu số B03-DN)Bản tngày tiết minch báo cáo tài bao gồm (Mẫu số B09-DN)

Theo Thông bốn 200, những report này được lập dựa theo các sổ kế tân oán tổng thích hợp, sổ kế toán cụ thể của tài khoản trong thời điểm tài thiết yếu.

Với những report tài bao gồm được lập bởi Phần mượt kế toán thù 1A, kế toán thù trọn vẹn có thể dựa vào theo Bảng phẳng phiu số tạo ra để đánh giá kết quả báo cáo tài thiết yếu đang lập. (Nếu các bạn chưa chắc chắn giải pháp lập report tài chính bên trên phần mềm kế toán 1A, hãy đọc nội dung bài viết này).

Số liệu lên Báo cáo tài chính được tínhnhư sau:

Bảng phẳng phiu kế toán: Số dư Nợ/Có vào cuối kỳ của những tài khoản đầu 1, 2, 3 cùng 4. Cụ thể, trừ những ngôi trường hợp thông tin tài khoản điều chỉnh (229, 214, 352), phần Tài sản bao gồm Số dư Nợ cuối kỳ, phần Nguồn vốn bao gồm các Số dư Có thời điểm cuối kỳ.Báo cáo công dụng Hoạt cồn ghê doanh: Đối ứng gây ra giữa những tài khoản đầu 5,6,7,8 cùng với Tài khoản 911.Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp): Đối ứng tạo ra vào kỳ của hai tài ktrả 111 cùng 112.

Cách lập với soát sổ Bảng cân đối kế tân oán (Mẫu số B01- DN)

A. Cách lập Bảng phẳng phiu kế toán thù theo Thông tư 200

Do tính chất của Bảng bằng phẳng kế tân oán theo Thông bốn 200là mẫu mã report trình bày theo phương thức thời gian ngắn với lâu năm nên:

Trước khi lập báo cáokế tân oán cần phải phân loại cụ thể NGẮN & DÀI HẠN so với chi tiết của các thông tin tài khoản gia tài cùng nợ công.Yếu tố nđính cùng dài hạn được số lượng giới hạn trong 12 mon hoặcvào một chu kỳ luân hồi cấp dưỡng, sale thông thường trên thời điểm báo cáo. (Nđính thêm hạn 12 tháng)khi phân loạiNlắp hạn cùng Dài hạn, đề nghị ghi nhớ:Với các thông tin tài khoản vay mượn, chi tiêu, ..: xét theo kỳ hạn còn lạimang đến ngày đáo hạn.Với những khoản công nợ bắt buộc thu: xét theokỳ hạn thu hồi còn lại hoặc thời gian nhận được tài sản, các dịch vụ cùng với những khoản trả trước cho người bán.Với những khoản nợ công cần trả: xét theothời hạn thanh hao toán hoặc thời hạn cung cấp tài sản, hình thức dịch vụ cùng với những khoản người tiêu dùng trả trước.Với các khoản hàng hóa tồn kho: xét theo thời hạn luân chuyển.

Xem thêm: Cách Xóa Logo Trên Ảnh Bằng Photoshop Cực Dễ, Cách Xóa Logo Trong Photoshop Cs6

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNTại ngày... mon ... năm ...(Áp dụng cho khách hàng đáp ứng nhu cầu đưa định vận động liên tục)

Đơn vị tính: ...

Chỉ tiêuMã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
TÀI SẢN
TÀI SẢN NGẮN HẠN100
I. Tiền với các khoản tương đương tiền110111 + 112
Tiền111Nợ cuối kỳ (NCK) của TK111, 112, 113
Các khoản tương tự tiền112Nợ vào cuối kỳ (NCK) của TK 1281 (những khoản tất cả kỳ hạn gốc không thực sự 3 tháng), 1288 (các khoản tương tự tiền)
II. Các khoản chi tiêu tài thiết yếu nlắp hạn120121 + 122 + 123
1. Chứng khoángớm doanh121NCK của TK 121
2. Dự chống tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá chứng khân oán kinh doanh(*)122Có vào cuối kỳ (CCK) của TK 2291 (ghi số âm)
3. Đầu tứ nắm giữ mang đến ngày đáo hạn nđính thêm hạn123NCK của TK 1281,1282, 1288 (trừ những khoản đang liệt kê trong Mã số 110)
III. Các khoản yêu cầu thu nđính thêm hạn130131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139
1. Phải thu thời gian ngắn của khách hàng131NCK của TK 131 (Các khoản có kỳ hạn thu hồi dưới 12 tháng)
2. Trả trước cho người chào bán nđính hạn132NCK của TK 331 (Các khoản trả trước bên dưới 12 tháng)
3. Phải thu nội bộ nđính hạn133NCK của TK 1362, 1363, 1368(Các khoản gồm kỳ hạn thu hồi dưới 12 tháng)
4.Phải thu theo quy trình planer hòa hợp đồng xây dựng134NCK của TK 337
5.Phải bỏ túi giải ngân cho vay nđính hạn135NCK của TK 1283
6. Phải thu thời gian ngắn khác136NCK của TK 1385, 1388, 334, 338, 141, 244(Các khoản có kỳ hạn tịch thu bên dưới 12 tháng)
7. Dự chống cần thu thời gian ngắn khó khăn đòi (*)137CCK của TK 2293 (ghi số âm)
8. Tài sản thiếu hụt đợi xử lý139NCK của TK 1381
IV. Hàng tồn kho140141 + 142
1. Hàng tồn kho141

NCK của TK151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158

Không bao gồm:

Khoản ngân sách sản xuất, marketing dsinh sống dang vượt quá một chu kỳ luân hồi sale thông thường.Khoản lắp thêm, vật tứ, phụ tùng sửa chữa thay thế bên trên 12 mon.
2. Dự chống giảm mang mặt hàng tồn kho (*)149CCK của TK 2294(ghi số âm)
V. Tài sản ngắn hạn khác150151 + 152 + 153 + 154 + 155
1. Chi tiêu trả trước ngắn thêm hạn151NCK của TK 242
2. Thuế GTGT được khấu trừ152NCK của TK 133
3. Thuế cùng các khoản đề xuất thu Nhà nước153NCK của TK 333 (Dựa bên trên Sổ kế tân oán chi tiết TK 333)
4. trao đổi giao thương mua bán lại trái khoán Chính phủ154NCK của TK 171
5. Tài sản thời gian ngắn khác155NCK của TK 2288
B - TÀI SẢN DÀI HẠN200210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260
I.Các khoản bắt buộc thu lâu năm hạn210211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219
1. Phải thu lâu dài của khách hàng hàng211NCK của TK 131(Các khoản bao gồm kỳ hạn tịch thu trên 12 tháng)
2. Trả trước cho tất cả những người bán dài hạn212NCK của TK 331
3. Vốn marketing nghỉ ngơi đơn vị chức năng trực thuộc213NCK của TK 1361
4. Phải thu nội cỗ dài hạn214NCK của TK 1362, 1363, 1368(Các khoản gồm kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng)
5. Phải tiếp thu giải ngân cho vay nhiều năm hạn215NCK của TK 1283(Các khoản tất cả kỳ hạn tịch thu bên trên 12 tháng)
6. Phải thu lâu dài khác216NCK của TK 1385, 1388, 334, 338, 141, 244(Các khoản gồm kỳ hạn tịch thu bên trên 12 tháng)
7. Dự phòng đề xuất thu lâu dài cực nhọc đòi219CCK của TK 2293 (ghi số âm)
II. Tài sản gắng định220221 + 224 + 227
Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình221222 + 223
- Nguyên ổn giá222NCK của TK 211
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)223CCK của TK2141(ghi số âm)
Tài sản thắt chặt và cố định mướn tài chính224225 + 226
- Nguyên giá225NCK của TK 212
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)226CCK của TK 2142(ghi số âm)
Tài sản cố định và thắt chặt vô hình227228 + 229
- Nguyên giá228NCK của TK 213
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)229CCK của TK 2143(ghi số âm)
III. Bất rượu cồn sản đầu tư230231 + 232
- Nguyên ổn giá231NCK của TK 217
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)232CCK của TK 2147 (ghi số âm)
IV. Tài sản dngơi nghỉ dang dài hạn240241 + 242
giá cả sản xuất, kinh doanh dsinh sống dang dài hạn241NCK của TK 241 và CCK của TK 2294
túi tiền phát hành cơ phiên bản dngơi nghỉ dang242NCK của TK 241
V. Đầu tư tài chính lâu năm hạn250251 + 252 + 253 + 254 + 255
1. Đầu tư vào chủ thể con251
2. Đầu tứ vào đơn vị liên doanh, liên kết252NCK của TK 222
3. . Đầu tứ góp vốn vào đơn vị chức năng khác253NCK của TK 2281
4. . Dự chống tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị chức năng khác (*)254CCK của TK 2292 (ghi số âm)
5.Đầu tứ nắm giữ cho ngày đáo hạn lâu năm hạn255NCK của TK 1281, 1282, 1288(Các khoản có kỳ hạn cội trên 12 tháng)
VI. Tài sản lâu dài khác260261 + 262 + 268
Ngân sách trả trước dài hạn261NCK của TK 242 (Thời gian trả trước còn sót lại bên dưới 12 tháng)
Tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại262NCK của TK 243
Thiết bị, vật bốn, prúc tùng sửa chữa thay thế nhiều năm hạn263NCK của TK 1534 cùng CCK của TK 2294
Tài sản lâu năm khác268NCK của TK 2288 (Các khoảng không bao gồm dự định buôn bán trong tầm 12 tháng trường đoản cú thời khắc báo cáo)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN270100 + 200
NGUỒN VỐN
A - NỢ PHẢI TRẢ300310 + 320
I. Nợ nthêm hạn310311 + 312 + 313 + 314 + 315 + 316 + 317 + 318 + 319 + 3trăng tròn + 321 + 322 + 323 + 324
1. Phải trả bạn cung cấp ngắn thêm hạn311CCK của TK 331(Các khoản tất cả kỳ hạn tkhô giòn tân oán dưới 12 tháng)
2. Người cài đưa tiền trước ngắn thêm hạn312CCK của TK 331(Các khoản tất cả kỳ hạn cung ứng bên dưới 12 tháng)
3. Thuế và những khoản buộc phải nộp Nhà nước313CCK của TK 333
4. Phải trả bạn lao động314CCK của TK 334
5. Ngân sách bắt buộc trả315CCK của TK 335(Các khoản gồm kỳ hạn thanh hao toán thù bên dưới 12 tháng)
6. Phải trả nội bộ316CCK của TK 3362, 3363, 3368(Các khoản gồm kỳ hạn tkhô giòn tân oán bên dưới 12 tháng)
7. Phải trả theo quy trình kế hạch thích hợp đồng xây dựng317CCK của TK 337
8. Doanh thu không tiến hành ngắn hạn318CCK của TK 3387(Các khoản gồm kỳ hạn cung cấp bên dưới 12 tháng)
9. Phải trả thời gian ngắn khác319CCK củaTK 338, 138, 344(Các khoản tất cả kỳ hạn tkhô giòn toán thù bên dưới 12 tháng)
10. Vay và nợ mướn tài thiết yếu nđính thêm hạn320CCK của TK 341, 34311(Các khoản bao gồm kỳ hạn tkhô hanh toán bên dưới 12 tháng)
11. Dự phòng đề nghị trả nđính hạn321CCK của TK 352(Các khoản dự loài kiến cần trả bên dưới 12 tháng)
12. Quỹ khen thưởng trọn, phúc lợi322CCK của TK 353
13. Quỹ định hình giá323CCK của TK 357
14. đổi chác giao thương mua bán lại trái khoán Chính phủ324CCK của TK 171
II. Nợ dài hạn330331 + 332 + 333 + 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339 + 340 + 341 + 342 + 343
1. Phải trả tín đồ chào bán nhiều năm hạn331CCK của TK 331(Các khoản tất cả kỳ hạn tkhô giòn toán thù trên 12 tháng)
2. Người thiết lập trả tiền trước lâu năm hạn332CCK của TK 131(Các khoản bao gồm thời hạn cung ứng bên trên 12 tháng)
túi tiền cần trả lâu năm hạn333CCK của TK 335(Các khoản gồm kỳ hạn tkhô nóng toán thù trên 12 tháng)
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh334CCK của TK 3361
4. Phải trả nội bộ dài hạn335CCK của TK 3362, 3363, 3368(Các khoản bao gồm kỳ hạn thanh hao toán thù trên 12 tháng)
5. Doanh thu không thực hiện dài hạn336CCK của TK 3387
6. Phải trả lâu dài khác337CCK của TK 338, 344(Các khoản tất cả kỳ hạn thanh toán trên 12 tháng)
7. Vay với nợ thuê tài chính nhiều năm hạn338CCK của TK 341, 34311, 34313 trừ CCK của TK 34312(Các khoản bao gồm kỳ hạn thanh khô toán thù bên trên 12 tháng)
8. Trái phiếu đưa đổi339CCK của TK 3432
9. Cổ phiếu ưu đãi340CCK của TK 41112
10. Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại buộc phải trả341CCK của TK 347
11. Dự phòng cần trả dài hạn342CCK của TK 352(Các khoản dự con kiến phải trả sau 12 tháng)
12. Quỹ trở nên tân tiến kỹ thuật và công nghệ343CCK của TK 356
B - VỐN CHỦ STại HỮU400410 + 430
I. Vốn nhà sngơi nghỉ hữu410411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422
1. Vốn góp của chủ ssinh hoạt hữu411411a + 411b
Cổ phiếu diện tích lớn có quyền biểu quyết411aCCK của TK 41111
Cổ phiếu ưu đãi411bCCK của TK 41112
2. Thặng dư vốn cổ phần412CCK của TK 4112 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 4112)
3. Quyền lựa chọn thay đổi trái phiếu413CCK của TK 4113
4. Vốn không giống của công ty ssống hữu414CCK của TK 4118
5. Cổ phiếu quỹ (*)415NCK của TK 419 (ghi số âm)
6. Chênh lệch nhận xét lại tài sản416CCK của TK 412 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 412)
7. Chênh lệch tỷ giá bán hối hận đoái417CCK của TK 413 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 413)
8. Quỹ chi tiêu phát triển418CCK của TK 414
9. Quỹ cung cấp bố trí doanh nghiệp419CCK của TK 417
10. Quỹ khác ở trong vốn chủ slàm việc hữu420CCK của TK 418
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối421421a + 421b
Lợi nhuận sau thuế chưa phân pân hận lũy tiếp theo cuối kỳ trước421aCCK của TK 4211 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 4211)
Lợi nhuận sau thuế không phân phối hận kỳ này421bCCK của TK 4212 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 4212)
12. Nguồn vốn chi tiêu XDCB422CCK của TK 441
II. Nguồn kinh phí cùng quỹ khác430431 + 432
1. Nguồn khiếp phí431CCK của TK 461 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 161)
2. Nguồn kinh phí đã tạo nên TSCĐ432CCK của TK 466
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN440300 + 400

Lập, ngày ... mon ... năm ...

NGƯỜI LẬPhường BIỂU(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, chúng ta thương hiệu, đóng góp dấu)
B. Cách đánh giá Bảng bằng vận kế toántheo thông tư 200

Do bản chất là đối ứng Nợ - Có của những thông tin tài khoản yêu cầu hầu hết Khi Bảng cân đối số tạo ra đúng thì Bảng phẳng phiu kế toánđã đúng. Kế toán thù yêu cầu lưuý một trong những trường hòa hợp sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHNăm ...

Đơn vị tính: ...

Chỉ tiêuMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
12345
1. Doanh thu bán hàng với cung ứng dịch vụ01Lũy kế phát sinh bên Có (CPS) của TK 511
2. Các khoản bớt trừ doanh thu02Số tạo nên mặt Nợ của TK 511 đối ứng (NPSDU)cùng với CóTK 521
3. Doanh thu thuần về bán hàng với hỗ trợ dịch vụ (10 = 01 - 02)1001 - 02
4. Giá vốn mặt hàng bán11Số gây ra mặt Có của TK 632 đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng với hỗ trợ hình thức dịch vụ (20 = 10 - 11)2010 - 11
6. Doanh thu vận động tài chính21Số tạo nên bên Nợ của TK 515 đối ứng (NPSDU)với CóTK 911
7. Ngân sách chi tiêu tài chính22Số tạo nên mặt Có của TK 635 đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911
- Trong đó: Chi phí lãi vay23
9. Chi phí bán hàng25Số tạo ra bên Có của TK 641đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911
10. túi tiền quản lý ghê doanh26Số phát sinh bên Có của TK 642đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911
11. Lợi nhuận thuần trường đoản cú hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 25 - 26)3020 + 21 - 22 - 25 - 26
12. Thu nhập khác31Số tạo nên bên Nợ của TK 711*đối ứng (NPSDU)với CóTK 911
13. Chi tiêu khác32Số tạo ra bên Có của TK 811*đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911
14. Lợi nhuận không giống (40 = 31 - 32)4031 - 32
15. Tổng lợi tức đầu tư kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)5030 + 40
16. Ngân sách chi tiêu thuế các khoản thu nhập công ty lớn hiện nay hành51

Số tạo nên mặt Có của TK 8211đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911

Số tạo ra mặt Nợ của TK 8211đối ứng (NPSDU)với CóTK 911 (ghi số âm)

16. Ngân sách chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại52

Số tạo ra bên Có của TK 8212đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911

Số tạo ra bên Nợ của TK 8212đối ứng (NPSDU)với CóTK 911 (ghi số âm)

15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập công ty (60 = 50 - (51 + 52))6050 - (51 + 52)

Lập, ngày ... mon ... năm ...

NGƯỜI LẬPhường. BIỂU(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, chúng ta tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁPhường LUẬT(Ký, họ thương hiệu, đóng dấu)

*Lưu ý: Đối với những giao dịch thanh hao lý, nhượng cung cấp TSCĐ, chỉrước cực hiếm chi tiết TK 711 cùng TK 811 theo khoản chênh lệch giữakhoản thu từ việc thanh khô lý, nhượng bán TSCĐ cùng với tổngcực hiếm sót lại của TSCĐ với chi phí tkhô hanh lý.

B. Cách khám nghiệm báo cáo kết quả chuyển động gớm doanhtheo thông tư 200

Trước lúc làm cho báo cáo này, kế tân oán nên triển khai không thiếu các bút toán kết gửi Doanh thu cùng lợi nhuận vào cuối kỳ nhằm bảo đảm an toàn số liệu đúng (Các TK đầu 5, 6, 7, 8, 9 không hề số dư cuối kỳ)

Kiểm tra số liệubáo cáo công dụng chuyển động kinh doanh nlỗi sau:

Mã số 60.Lợi nhuận sau thuế các khoản thu nhập công ty lớn tương xứng số số dư vào cuối kỳ TK 4121Mã số 01.Doanh thu bán hàng với cung cấp hình thức yêu cầu khớp cùng với Doanh thu bên trên những tờ knhị thuế ẩm tồn kho tháng

Các bạn có thể xem thêm cách bình chọn tài liệu cùng tạo thành nkhô giòn report tài chính bởi Phần mềm kế toán thù 1A trong nội dung bài viết này.