Cách Sử Dụng By The Time

Bên cạnh các thành phần thiết yếu trong câu như chủ ngữ, vị ngữ, ngữ pháp giờ đồng hồ Anh còn tồn tại thêm những trạng từ chỉ thời gian, những liên tự nối,… sẽ giúp câu vnạp năng lượng rõ nghĩa với rõ ràng rộng. Trong số kia, kết cấu by the time là một trong những liên từ bỏ chỉ thời gian được thực hiện nhiều tuyệt nhất cả trong vnạp năng lượng nói với văn uống viết. Vậy giải pháp thực hiện cấu trúc này là gì? Sự khác nhau thân by the time và một vài liên trường đoản cú chỉ thời hạn không giống như thế nào? Hãy thuộc Step Up tìm hiểu chi tiết kết cấu by the time ngay dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Cách sử dụng by the time


1. Cấu trúc by the time với phương pháp sử dụng

Cấu trúc by the time là 1 trong những liên từ bỏ chỉ thời gian sở hữu ý nghĩa sâu sắc là “lúc mà…; vào lúc…; vào lúc thời gian…; vào thời điểm;…”. Chúng ta sử dụng kết cấu này để bổ sung trạng ngữ chỉ thời gian cho mệnh đề bao gồm với nắm rõ nghĩa trong câu.

Trong tiếng Anh, cấu trúc by the time được thực hiện phổ cập sinh sống thì hiện thời cùng thì thừa khứ. Cụ thể như sau:

Cấu trúc by the time vào thì hiện tại

Cấu trúc by the time được dùng sống thì bây chừ đơn nhằm mục đích biểu đạt dự đoán thù liên hệ về thời gian của 2 hành vi, vấn đề ra mắt sinh hoạt hiện thời hoặc tương lai.

Cấu trúc:

Với hễ tự tobe

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will + V-inf

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will have sầu + V-ed/PII

Với hễ tự thường

By the time + S1 + V(s/es), S2 + will + V-inf

By the time + S1 + V(s/es), S2 + will have sầu + V-ed/PII

Ví dụ:

By the time you receive sầu this gọi, I will be in Ho Chi Minch city. (Lúc bạn nhận thấy cuộc gọi này thì tôi đã sinh sống thành thị Hồ Chí Minh)By the time Min is 18, she will receive sầu a special gift from her parents. (Khi Min tròn 18 tuổi, cô ấy sẽ nhận được 1 món quà đặc biệt quan trọng tự bố mẹ của chính mình.)

*
*
*

Bài tập: Chọn câu trả lời đúng cho các câu sau.

1. By the time Luna ______ her studies, she ______ in Hanoi for 4 years.

Xem thêm: Cách Mở Khóa Liên Minh Huyền Thoại, Cách Mở Khóa Nick Liên Minh Huyền Thoại

A.finished – had been B. finished – has been C. finishes – had been D. finished – will have been

2. By the time I arrived home, my sister (leave)________.

A. left B. had left C. leaves D. will have left

3. By the time she gets trang chủ, her daughter _____ in bed.

A. will be B. am being C. am D.would be

4. _____ 2020, I will have sầu been working for K.M company for 10 years.

A. By the time B. When C. In D. By

5. By the time the director ______ to lớn the office, you will have sầu completed this assignment.

A. will come B. came C. has come D. comes

Đáp án:

A B A A D
TÌM HIỂU NGAY

Trên đấy là bài viết chia sẻ kiến thức cụ thể tốt nhất về cấu trúc by the time. Hy vọng qua bài viết bạn đọc đang có thể tự tin thực hiện by the time cũng tương tự những trường đoản cú chỉ thời gian như when với until trong giao tiếp và bài bác thi giờ Anh của mình. Đừng quên đón chờ mọi share có lợi tiếp theo sau tự Step Up nhé. Chúc bàn sinh hoạt tập tốt!