Cách sử dụng dấu chấm phẩy

ự khác biệt giữa dấu phẩy và dấu chấm phẩy là một vấn đề rất khó hiểu đối với nhiều người vì hầu hết chúng ta không biết khi nào ử dụng cái nào. Dấu p

*

NộI Dung:


Dấu phẩy so với Dấu chấm phẩy

Sự khác biệt giữa dấu phẩy và dấu chấm phẩy là một vấn đề rất khó hiểu đối với nhiều người vì hầu hết chúng ta không biết khi nào sử dụng cái nào. Dấu phẩy và Dấu chấm phẩy là hai dấu câu được sử dụng trong ngôn ngữ tiếng Anh có sự khác biệt. Thực sự nên biết rằng cả hai không phải là một và cùng một dấu câu. Dấu phẩy được biểu thị bằng dấu câu của ‘,’. Mặt khác, dấu chấm phẩy được biểu thị bằng dấu câu của ‘;’. Như bạn có thể thấy, các dấu chấm câu khác nhau về hình thức như dấu chấm phẩy là sự kết hợp của dấu chấm và dấu phẩy. Sau đó, sự khác biệt lớn nhất giữa hai là trong cách sử dụng của họ. Bài justisofa.comết này cố gắng giải thích sự thật này cho bạn rõ ràng nhất có thể.

Bạn đang xem: Cách sử dụng dấu chấm phẩy

Dấu phẩy là gì?

Dấu phẩy thể hiện khoảng dừng ngắn nhất. Dấu phẩy được sử dụng để phân tách các đối tượng khác nhau trong một câu như trong ví dụ "Francis đã mua một cuốn sách, một cục tẩy, một cây bút chì và một cái gọt ở cửa hàng văn phòng phẩm". Trong câu này, bạn có thể thấy rằng mỗi từ được ngăn cách với từ tiếp theo bằng dấu phẩy. Nói cách khác, dấu chấm câu của dấu phẩy thể hiện sự liên tục. Đây là một ví dụ khác cho justisofa.comệc sử dụng dấu phẩy.


Cô ấy là một nhà văn, nhà thơ và một nữ diễn justisofa.comên vĩ đại.

Mặt khác, dấu phẩy cũng được sử dụng để chỉ ra nơi có một khoảng dừng nhẹ trong câu hoặc nơi có sự nhấn mạnh vào một từ.

Regina, cô ấy là nữ hoàng độc ác.

*

Dấu chấm phẩy là gì?

Dấu chấm phẩy thể hiện khoảng dừng có tầm quan trọng lớn hơn dấu chấm được hiển thị bằng dấu phẩy. Dấu chấm phẩy dùng để ngăn cách hai câu có liên quan. Hãy xem các ví dụ sau.

Angela trở lại từ cửa hàng; cô ấy giữ rau trong tủ lạnh.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Máy Photocopy Toshiba E, Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Photocopy Toshiba

Lucy đột ngột bước vào phòng; cô ấy lấy túi xách và vội vàng rời đi.

Trong cả hai ví dụ nêu trên, bạn có thể thấy rằng dấu chấm phẩy ngăn cách hai câu nhỏ. Một điều rất thú vị là các câu được phân tách bằng dấu chấm phẩy thường có độ dài nhỏ. Bạn có thể thấy từ các ví dụ ở trên rằng các câu thực sự có độ dài ngắn. Đây là một nhận xét rất quan trọng cần thực hiện khi nói đến ứng dụng của dấu chấm phẩy. Một điều rất quan trọng nữa là các câu thường được phân tách bằng dấu chấm phẩy thường liên quan đến nhau. Chúng không nên hoàn toàn không liên quan. Trong trường hợp các câu không liên quan, thì nên thay dấu chấm phẩy bằng dấu chấm.


Sự khác biệt giữa Dấu phẩy và Dấu chấm phẩy là gì?

• Các dấu câu khác nhau về hình thức như dấu chấm phẩy là sự kết hợp của dấu chấm và dấu phẩy.

• Dấu phẩy thể hiện khoảng dừng ngắn nhất. Dấu phẩy cũng được sử dụng khi có sự nhấn mạnh vào một từ.

• Dấu chấm phẩy thể hiện sự tạm dừng có tầm quan trọng lớn hơn dấu chấm được thể hiện bằng dấu phẩy.

• Dấu chấm phẩy cũng được sử dụng để ngăn cách hai câu có liên quan. Các câu thường được phân cách bằng dấu chấm phẩy nên có liên quan đến nhau. Nếu không, nên sử dụng dấu chấm đầy đủ thay cho dấu chấm phẩy.

Đây là những điểm khác biệt quan trọng và được nhắc đến nhiều nhất giữa hai dấu câu quan trọng, đó là dấu phẩy và dấu chấm phẩy.