Cách sử dụng have to và must

“Have to”, “Must”, 2 từ này số đông tức là “phải“, cơ mà phương pháp dùng của mỗi từ lại khác biệt khiến cho đa số người nhầm lẫn. Biết được điều đó, hôm nay justisofa.com vẫn trình bày giải pháp cần sử dụng Have sầu to Must kèm theo bài bác tập áp dụng để bạn đọc hoàn toàn có thể nắm rõ kiến thức này nhé!

*
*
*
Bài tập Have sầu khổng lồ, Must

Bài 1: Hoàn thành các câu bằng phương pháp thực hiện have / has / had to kết phù hợp với các cồn trường đoản cú trong ngoặc

Robert can’t come out with us this evening. He ………. late. (he / work)‘The bus was late this morning.’ ‘How long ………. ?’ (you / wait)I don’t have much time. ………. in ten minutes. (I / go)‘I’m afraid I can’t stay long.’ ‘What time ………. ?’ (you / go)Joe starts work at 5 am every day, which means ………. at four. (he / get up)We nearly missed the bus this morning. to lớn catch it. (we / run)Is Lisa usually miễn phí on Saturdays or ………. ? (she / work)There was nobody lớn help me. ………. everything by myself. (I / do)How old ………. khổng lồ have a driving license? (you / be)There was a lot of noise from the street. ………. the window. (we / close)Was the exhibition không lấy phí, or ………. to lớn go in? (you / pay)

Đáp án bài xích 1:

He has to workdid you have lớn waitI have lớn go / I’ll have sầu lớn govày you have khổng lồ go / will you have lớn gohe has khổng lồ get upWe had to rundoes she have sầu to workI had khổng lồ dobởi vì you have khổng lồ beWe had khổng lồ closedid you have to pay

Bài 2: Trong một trong những câu này, must dùng không nên hoặc ko thoải mái và tự nhiên. Sửa những câu giả dụ bắt buộc thiết

It’s later than I thought.

Bạn đang xem: Cách sử dụng have to và must

Xem thêm: Cách Tính Số Giọt Dịch Truyền, Cách Tính Và Công Thức Tính Thời Gian Truyền Dịch

I must go.I must start work every day at 8.30.I must remember lớn call Sarah tomorrow.I couldn’t get a xe taxi last night. I must walk home page.You must come và see us again soon.Tom isn’t going out this evening. He must study for his exam.We can’t go the usual way because the road is closed. We must go another way.Julia wears glasses. She must wear glasses since she was very young.

Đáp án bài xích 2:

OKI have to lớn start workOK (I have sầu to lớn rethành viên is also correct)I had to walk home.OK (You have lớn come is also correct)He has khổng lồ studyWe have to lớn goShe has had to lớn wear glasses since …

Bài 3: Hoàn thành các câu với mustn’t, don’t have to hoặc doesn’t have sầu to

I don’t want anyone lớn know about our plan. You …….. tell anyone.Richard …….. wear a suit khổng lồ work, but he usually does.There’s a lift in the building, so we …….. climb the stairs.I promised Kate I’d Điện thoại tư vấn her tomorrow. I …….. forget.I’m not very busy. I have a few things khổng lồ vì chưng, but I …….. vị them now.Sophie likes weekends because she …….. get up early.You …….. be a good player to lớn enjoy a game of tennis.You should keep trying lớn find a job. You …….. give up.I …….. eat too much. I’m supposed to be on a diet.We have sầu plenty of time before our flight. We …….. kiểm tra in yet.

Đáp án bài xích 3:

mustn’tdoesn’t have sầu todon’t have tomustn’tdon’t have todoesn’t have todon’t have sầu tomustn’tmustn’tdon’t have to

Trên đó là toàn thể nội dung bài viết chi tiết về Cách sử dụng Have lớn và Must, hy vọng để giúp đỡ chúng ta làm rõ, phân minh được và thực hiện bọn chúng thuận tiện. Ngoài Have sầu lớn, Must thì trong giờ đồng hồ Anh còn tồn tại vô vàn các cấu trúc ngữ pháp, các thì không giống, những chúng ta có thể tìm hiểu thêm tại Học tiếng Anh cùng justisofa.com. Cùng theo dõi các nội dung bài viết sau của justisofa.com để có thêm các kiến thức và kỹ năng bổ ích hơn nhé. Thanks!