Cách tính điểm đậu tốt nghiệp

Điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT 2021 là điểm dùng để xét việc công nhận thí sinh hoàn tất về chương trình học cấp trung học phổ thông năm 2021 theo quy chế mà Bộ giáo dục và đào tạo ban hành, theo đó hiện nay một số trường đại học dùng điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT vào việc xét tuyển đại học.

Bạn đang xem: Cách tính điểm đậu tốt nghiệp


Cách tính điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT 2021– là một trong những vấn đề mà nhiều khách hàng quan tâm mặc dù hiện tại học sinh đang vẫn chưa hoàn tất chương trình học lớp 12. Vậy định nghĩa về điểm xét tốt nghiệp THPT 2021 là gì?, cách tính điểm cụ thể xét tuyển tốt nghiệp THPT 2021 ra sao?, Phương án xét tuyển đại học như thế nào?

Mời quý vị tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi để nắm rõ vấn đề thắc mắc này.

+ Cách tính điểm Đại học năm 2021

+ Cách tính điểm đỗ tốt nghiệp THPT 2021?

+ Điểm đỗ tốt nghiệp THPT 2

Điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT

Theo quy định tại Thông tư Số: 15/2020/TT-BGDĐT thì Đối tượng dự thi gồm:

– Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi;

– Người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước;

– Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh;

– Một số trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định.

Về Điều kiện dự thi quy định như sau:

– Đối tượng theo quy định là Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém; riêng đối với người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thuộc chương trình GDTX thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm;

– Đối tượng quy định tại là Người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước phải có Bằng tốt nghiệp THCS và phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém; trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học đối với một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 (năm) điểm (tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc trường phổ thông nơi ĐKDT), bảo đảm khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện về học lực theo quy định;

– Đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp theo quy định phải bảo đảm học và thi đạt yêu cầu đủ số lượng các môn văn hóa THPT theo quy định của Luật giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GDĐT;

– Các đối tượng dự thi phải ĐKDT và nộp đầy đủ các giấy tờ đúng thời hạn.

Về Đăng ký bài thi:

– Để xét công nhận tốt nghiệp THPT: thí sinh giáo dục THPT thuộc đối tượng quy định phải dự thi 04 bài thi, gồm 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn; thí sinh GDTX thuộc đối tượng quy định phải dự thi 03 bài thi, gồm 02 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 01 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn, có thể ĐKDT thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh;

– Thí sinh thuộc đối tượng Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp được ĐKDT các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo nguyện vọng.

Điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT 2021 là gì?

Điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT 2021 là điểm dùng để xét việc công nhận thí sinh hoàn tất về chương trình học cấp trung học phổ thông năm 2021 theo quy chế mà Bộ giáo dục và đào tạo ban hành, theo đó hiện nay một số trường đại học dùng điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT vào việc xét tuyển đại học.

Cách tính điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT 2021

Cách tính điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT 2021 cụ thể như sau:

– Để có thể xét công nhận tốt nghiệp THPT thì thí sinh giáo dục THPT cần phải dự thi 4 bài thi. Trong đó, 3 bài thi độc lập gồm: ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ và một bài thi là tổ hợp mà thí sinh tự lựa chọn

Riêng đối với thí sinh giáo dục thường xuyên mà là người đã học xong chương trình THPT trong năm của tổ chức kỳ thi và người đã học xong chương trình THPT nhưng lại chưa tốt nghiệp hoặc thi nhưng chưa tốt nghiệp ở những năm trước thì dự thi 3 bài thi. Trong đó 2 bài thi độc lập là Ngữ văn và Toán và 1 bài thi tổ hợp mà thí sinh tự lựa chọn, Trường hợp thí sinh có nhu cầu lấy kết quả xét tuyển thì có thể đăng ký dự thi thêm bài thi về Ngoại ngữ.

– Điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông được xét công nhận tốt nghiệp như trên, điểm ưu tiên, điểm trung bình cả năm lớp 12, điểm khuyến khích (nếu có), điểm từng bài thi được tính quy theo thang điểm 10.

Xem thêm:

+ Điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) đối với học sinh giáo dục trung học phổ thông

ĐXTN= {<( Tổng điểm 4 bài thi + Tổng điểm khuyến khích (nếu có)):4> x 7+ <điểm trung bình cả năm lớp 12> x 3}:10 + điểm ưu tiên (nếu có)

+ Điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) đối với học viên giáo dục thường xuyên

ĐXTN= {<( Tổng điểm 3 bài thi :3) + (Tổng điểm khuyến khích (nếu có)):4> x 7+ <điểm trung bình cả năm lớp 12> x 3} :10 + điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó, điểm xét tốt nghiệp được lấy hai chữ số thập phân và do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

– Dựa vào cách tính như trên mà thí sinh có thể kiểm tra việc mình có được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông hay không?, theo đó thí sinh cần đáp ứng những nội dung sau:

+ Thí sinh đủ điều kiện để dự thi, không bị kỷ luật và huyer kết quả thi, các bài thi và môn thi thành phần bài thi tổ hợp mà đăng ký dự tuyển xét công nhận tốt nghiệp phải đạt 1,0 điểm trở lên trong thang điểm 10, đồng thời điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên thì được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

+ Riêng đối với một số thí sinh theo quy định được miễn thi tất cả bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT thì được công nhận là tốt nghiệp THPT

– Ví dụ: Thí sinh Phạm Hồng Hạnh dự thi và đạt được kết quả cụ thể:

Toán: 7, Ngữ Văn: 5, Tiếng Anh: 6, Vật lý: 4, Hóa học: 6, Sinh học: 5 điểm

Điểm trung bình cả năm lớp 12: 7,0

Điểm ưu tiên: 0 và điểm khuyến khích là: 2 điểm

Vậy, điểm xét tốt nghiệp của thí sinh này là: = (6,25 x7 + 7×3): 10+0=6,475

Như vậy thí sinh Phạm Hồng Hạnh không có môn nào thi từ dưới 1,0 điểm và điểm để xét tốt nghiệp là trên 5,0 điểm. Do đó, thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

*

Phương án xét tuyển đại học 2021

Ngoài giải đáp về cách tính điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT 2021, trong phần nội dung này chúng tôi xin đưa ra phương án xét tuyển đại học 2021, cụ thể như sau:

– Các trường hệ đại học có thể sử dụng nhiều phương thức để xét tuyển đại học có thể khác nhau, trong đó điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia được các trường đại học lựa chọn để xét tuyển đại học là phổ biến nhất hiện nay.

Ngoài ra, một số trường đại học có thể xét thêm điểm học bạ, sử dụng chung về kết quả thi tại các kỳ đánh giá năng lực.

– Ví dụ: Đối với trường đại học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đã công bố về đề án tuyển sinh đại học dự kiến năm 2021, cụ thể:

+ 4 phương thức xét tuyển:

Xét tuyển về kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Xét tuyển kết quả của kỳ thi Đánh giá năng lực 2021 trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Xét tuyển học bạ dựa vào tổng điểm trung bình của 3 môn năm lớp 12

Xét tuyển học bạ dựa vào tổng điểm trung bình của 3 học ký lớp 11, học kỳ 1 lớp 12.

+ Theo đó phương thức xét tuyển của kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ chiểm 65% tổng chỉ tiêu của xét tuyển, thí sinh có điểm thi đạt từ ngưỡng điểm mà đảm bảo chất lượng đầu vào mà HUTECH quy định

+ Phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực 2021 từ ĐH Quốc gia TP. HCM chiếm 5% trong tổng chỉ tiêu xét tuyển

+ Đối với phương thức xét tuyển học bạ thì tổng xét theo phương thức 3 và 4 chiếm 30% của tổng chỉ tiêu xét tuyển. Trong đó xét học bạ lớp 12 với 3 môn, điểm trung bình của 3 môn xét tuyển đạt bằng 18 điểm trở lên, trừ nhóm ngành khoa học sức khỏe sẽ áp dụng theo quy định từ Bộ giáo dục và đào tạo.