CÁCH TÍNH GIÁ TRƯỚC THUẾ

Nếu thuế suất là 10% ta nhập mức chi phí kế tiếp clic nút phân tách cho 1,1 kế tiếp dấn Enter là chấm dứt.

*

2. Cliông chồng lựa chọn ngay lập tức bên trên mẫu mặt hàng hoá

Khi viết hoá đối chọi ta thực hiện

*

*

- Chọn dòng: Tính đối chọi giá chỉ từ có thuế -> Chưa thuế (đã chọn)

bởi thế là xong

CÁCVÍDỤ QUYĐỔICÓTHUẾTHÀNHCHƯATHUẾ

Ví dụ: giá đã gồm thuế của một Camera quan liêu gần kề QT là 450.000, khách mua cùng với số lượng là 10 cái

Với giá 450.000 là giá bán đã gồm thuế(sau thuế), vậy khi xuất hóa solo đề xuất ghi hóa 1-1 là đối chọi giá chỉ trước thuế đề nghị là 409.091

Nhưng ví như nhtràn lên ứng dụng sẽ ảnh hưởng sai số, vày chưa xuất hiện số lẻ tất nhiên.

*

Cách xử lý:

1. Nhtràn vào ô 1-1 giá vẫn chính là giá có thuế (đang bao gồm thuế)

*

Click nút (phía dưới)

Ta sẽ sở hữu kết quả

*

lấy một ví dụ 2: về cách gửi solo giá có thuế thanh lịch không thuế:

*

*

*

*

Khi click nút:

Thì toàn bộ hàng hóa (ví dụ tất cả 2 mặc hàng thì cả 2 đối chọi giá bán bị đưa sang chưa thuế), nếu như muốn chỉ tên sản phẩm & hàng hóa vẫn chọn được gửi, hãy clichồng nên vào tên: