Cách tính hoàn thuế xuất khẩu

Cách tính và thủ tục hoàn thuế GTGT theo hình thức xuất khẩu

Các điều kiện nhằm công ty được hoàn thuế GTGT.

Bạn đang xem: Cách tính hoàn thuế xuất khẩu

Và thủ tục nhằm kế toán thù thuế triển khai hoàn thuế. Kế toán Việt Hưng xin trình bày bài viết: Cách tính và thủ tục hoàn thuế GTGT theo hình thức xuất khẩu.

Tsay đắm khảo:

Các trường hợp không được hoàn thuế GTGT

Luật 106/2016/QH13 quy đinch Luật thuế GTGT, Quản lý thuế cùng TTĐB

*
Cách tính và thủ tục hoàn thuế GTGT theo hình thức xuất khẩu năm 2017

1. Pmùi hương pháp tính toán thuế GTGT theo hình thức xuất khẩu

1.1. Điều kiện áp dụng:

Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

“ Trung tâm kinh doanh trong tháng hoặc quý tất cả sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ trường đoản cú 300 triệu VND trnghỉ ngơi lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý. Trường phù hợp vào thời điểm tháng, quý số thuế GTGT nguồn vào chưa được khấu trừ không đủ 300 triệu đ thì được khấu trừ trong thời điểm tháng, quý tiếp theo”

1.2.

Xem thêm: Cách Share Màn Hình Qua Skype Trên Desktop, Pc, Cách Share, Chia Sẻ Màn Hình Trên Skype

Công thức tính

Số thuế GTGT nguồn vào được hoàn mang đến sản phẩm hoá, các dịch vụ xuất khẩu được xác định như sau:

Số thuế GTGT không khấu trừ không còn của mon /quý=Thuế GTGT cổng output của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ buôn bán trong nước_Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ vào tháng/quý (gồm những: thuế GTGT đầu vào ship hàng chuyển động xuất khẩu, ship hàng hoạt động kinh doanh trong nước Chịu đựng thuế trong tháng/quý và thuế GTGT chưa khấu trừ hết tự tháng/quý trước chuyển sang)
Số thuế GTGT nguồn vào của sản phẩm & hàng hóa, hình thức xuất khẩu=Số thuế GTGT chưa khấu trừ không còn của tháng/quýxTổng lợi nhuận xuất khẩu vào tháng/quý__________________

Tổng lệch giá sản phẩm & hàng hóa, hình thức vào kỳ đẩy ra Chịu đựng thuế, lệch giá không phải kê knhị, tính nộp thuế (bao gồm cả lợi nhuận xuất khẩu) vào tháng/quýx100%

1.3. lấy ví dụ như minh họa:

công ty chúng tôi Cổ Phần Hằng Ngọc, kê knhị với trả thuế GTGT theo mon. Trong mon 03/2017 và 04/2017. Trên tờ khai thuế giá trị tăng thêm 01/GTGT bao gồm gây ra những tiêu chuẩn sau:

– Doanh thu xuất khẩu: T3: 43.601.727.172 đ, T4: 62.353.091.005 đ

– Tổng số thuế GTGT còn được khấu trừ (tiêu chí 43): T4: 1.459.6đôi mươi.848 đ

Vậy: Số thuế GTGT xuất khẩu được hoàn là:

43.601.727.172 + 62.353.091.005

2. Thủ tục hoàn thuế GTGT theo hình thức xuất khẩu

Cách 1: Làm tờ knhì thuế GTGT mẫu mã 01/GTGT theo tháng hoặc quý

Cách 2: Tính số thuế GTGT xuất khẩu được trả (theo bí quyết với ví dụ sinh hoạt trên). Rồi điền vào tiêu chí 42 “ tổng cộng thuế GTGT đề nghị hoàn” để gửi tờ knhị thuế qua mạng

–Tải về: Giấy đề xuất hoàn lại khoản thu ngân sách công ty nước

Cách 4: Làm Công văn uống giải trình kèm theo cỗ làm hồ sơ trả thuế nhằm gửi ra ban ngành thuế

– Tải về: Công văn uống giải trình đi kèm cỗ hồ sơ hoàn thuế nhằm gửi ra phòng ban thuế