CÁCH TÍNH PHƯƠNG SAI BẰNG MÁY TÍNH FX-570MS


Bạn đang xem: Cách tính phương sai bằng máy tính fx-570ms

*
*

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kiểm Tra Gói Cước Trả Sau Viettel Để Không Bị Mất Tiền

Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn giải toán bằng máy tính casio FX 570 MS - Chuyên đề 2: Dạng toán thống kê, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chuyên đề 2 : DẠNG TOÁN THỐNG KÊ Thống kê 1 biến ( SD ) MODE1MODE* Dùng vào chương trình thống kê1 biến .=1CLRSHIFT* Trước khi bắt đầu phải ấn (Scl) để xóa nhớ thống kê . * Nhập dữ liệu ấn : DT* Nhập dữ liệu xong thì gọi kết quả như sau : SHIFTS.SUM1Giá trị Ấn SHIFTS.SUM2åx2SHIFTS.SUM3åxSHIFTS.VAR1nSHIFTS.VAR2x3S.VARSHIFTsnsn-1x2=Muốn tính phương sai sn2thì khi giá trị sn hiện lên ta ấn thêm Ví dụ 1 : Tính sn-1 , sn , x và åx2 với số liệu : 55, 54 , 51, 55, 53, 53, 54, 52 .1CLRSHIFT=Vào mode SD rồi ấn : (Scl)( xóa bài thống kê cũ ) n = SD 1DTẤn tiếp 55 DT(Khi ấn màn hình chỉ hiện tổng tần số n mà thôi ) DTDTDTDTDTDTDTẤn tiếp 54 51 55 53 54 52* Tính độ lệch tiêu chuẩn theo n - 1 ( sn-1 = 1.407885953)SHIFTS.VAR3=Ấn * Tìm độ lệch tiêu chuẩn theo n ( sn = 1.316956719 )SHIFTS.VAR2=Ấn * Tìm số trung bình ( x = 53.375 ) SHIFTS.VAR1=Ấn * Tìm tổng tần số ( n = 8 ) SHIFTS.SUM3=Ấn * Tìm tổng åx = 427 SHIFTS.SUM2=Ấn * Tìm tổng åx2 = 22805 =1S.SUMSHIFTẤn Chú ý khi nhập dữ liệu : SHIFTDTDT;* Ấn là nhập dữ liệu 2 lần . * Nếu số liệu 110 có tần số là 10 ta nhập : DT110 10 * Không cần nhập đúng thứ tự số liệu . 66* Bất kỳ lúc nào ta cũng có thể xem lại dữ liệu nhập bằng phím SHIFT; theo thứ tự dữ liệu nhập . Nếu dùng khi nhập dữ liệu thì khi xem lại : dữ liệu hiện một lần kèm theo số thứ tự , số dữ liệu của thứ tự này đọc được ở tần số ( Freq ) . =* Ta có thể chỉnh sửa dữ liệu hay tần số bằng cách gọi dữ liệu ( hay tần số) đó lên nhập số liệu mới và ấn , giá trị mới sẽ thay thế giá trị cũ .DT= * Nếu ta ấn thay thì số liệu trên màn hình sẽ nhập vào như là một dữ liệu mới thêm vào cuối bài thống kê ( chứ không phải sửa dữ liệu cũ ) .CLSHIFT* Có thể xóa một dữ liệu bằng cách cho dữ liệu ấy hiện lên rồi ấn . Các dữ liệu còn lại sẽ đánh dồn số thứ tự lại . = * Dữ liệu được lưu trong bộ nhớ . Thông báo " Data Ful "( dữ liệu đầy ) hiện lên và ta không nhập được nữa . Khi ấy ấn màn hình hiện lên : Edit OFF ESC 1 22 * Ấn nếu không định nhập nữa . 1 * Ấn nếu muốn tiếp tục nhập ( nhưng dữ liệu không hiện hoặc chỉnh được nữa ) . SHIFTCLĐể xóa số liệu vừa nhập , ấn Ví dụ 2 : Điểm tổng kết toán của từng em trong một tổ được ghi lại trong bảng dưới đây : Tổ 1,72,43,54,65,25,35,46,16,37,68,89,1a). Tính số trung bình điểm X tổng kết từng tổ .b). Tính phương sai sn2 và độ lệch tiêu chuẩn sn đối với từng tổ .DT1CLRSHIFT=MODE1MODEẤn (Scl)DT1,7 2,4 . . .DT8,7DT9,1 =1S.VARSHIFTẤn tiếp Kết quả : X = 5,5Kết quả : sn = 2,SHIFTS.VAR2=AC2( Độ lệch tiêu chuẩn ) x2=Ấn tiếp Kết quả : sn2 = 4,855 (Phương sai )Bài tập áp dụng : Ví dụ 1 : Gọi chương trình thống kê SDẤn MODE hai lần 1 (SD) .Màn hình hiện chữ SDXóa bài thống kê SHIFT CLR 1 (Scl) = ACĐiểm các môn học của một học sinh lớp 7 được cho ở bảng sau :a) Hãy nhập dữ liệu từ bảng trên vào máy tính Chỉnh sửa dữ liệu bằng cách- Sửa điểm Lí thành 7,5- Xóa điểm 4 của môn Sinh- Thêm điểm môn Giáo dục công dân là 8Giải : DT ấn bằng phím M+a) Ấn 8 DT 7 DT 9 DT 6 DT 5 DT 4 DT 8.5 DT 6.5 DT b) Sửa điểm Lí thành 7,5Dùng phím  di chuyển đến Và ấn 7.5 =- Xóa điểm 4 của môn SinhDùng phím ‚ để di chuyển đến Rồi ấn SHIFT CL- Thêm điểm môn Giáo dục công dân là 8Ấn DT 8† Xóa toàn bộ bài thống kê vừa nhập SHIFT CLR 1 (Scl) = AC† Thoát khỏi chương trình thống kê SHIFT CLR 2 (Mode)= = hoặc ấn MODE 1Ví dụ 2: Một xạ thủ thi bắn súng.Kết quả số lần bắn và điểm số được ghi như sau Tính : a) Tổng số lần bắn b) Tổng số điểm c) Số điểm trung bình cho mỗi lần bắnGiải : Gọi chương trình thống kê SDẤn MODE hai lần 1 (màn hình hiện SD )Xóa bài thống kê cũ Ấn SHIFT CLR 1 (Scl) = ACNhập dữ liệu 4 SHIFT ; 8 DT5 SHIFT ; 14 DT6 SHIFT ; 3 DT 7 SHIFT ; 12 DT8 SHIFT ; 9 DT9 SHIFT ; 13 DTMáy hiện Tổng số lần bắn n = 59Tìm tổng số điểm , Ấn SHIFT S.SUM 2 () =Kết quả Tổng số điểm 393Tìm số trung bình Ấn SHIFT S.VAR 1 () =Kết quả : Điểm trung bình là 6.66(Muốn tìm lại Tổng số lần bắn thì ấn SHIFT S.SUM 3 (n) = ) Ghi chú : Muốn tính thêm độ lệch tiêu chuẩn và phương sai, ta thực hiện như sau : Sau khi đã nhập xong dữ liệu , ấn Độ lệch chuẩn : SHIFT S.VAR 2 () = Kết quả : Phương sai : Ấn tiếp = Kết quả := 3.1393BÀI TẬPBài 1 : Cho bảng sauHãy : a) Nhập dữ liệu từ bảng vào máy tínhb) Chỉnh sửa dữ liệu bằng cách : - Thêm giá trị vào bảng dữ liệu - Xóa giá trị - 5 và 0,1 - Sửa 2,4 thành - Thoát khỏi chương trình thống kêBài 2 : Sản lượng lúa ( đơn vị tạ ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng tần số sau :a) Tìm sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng ĐS: = 22.b) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn ĐS : ;Bài 3 : Cho số liệu : Số liệu173528137Tần số3745Tìm số trung bình x , phương sai .