Cách tính tần suất trong thống kê

Mở đầu chương 5Đại số 10, các em sẽ được tìm hiểu về Bảng phân bố tần số và tần suất, ngoàicác thuật ngữ quen thuộc các em đã được làm quen ở Toán lớp 7, các em còn làm quen với bảng phân bố tần số và tần suất lớp ghép.

Bạn đang xem: Cách tính tần suất trong thống kê


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Số liệu thống kê

1.2. Tần số

1.3. Tần suất

1.4. Bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp

2. Bài tập minh hoạ

3.Luyện tập bài 1 chương 5 đại số 10

3.1. Trắc nghiệm về bảng phân bố tần số và tần suất

3.2. Bài tập SGK & Nâng caovề bảng phân bố tần số và tần suất

4.Hỏi đáp vềbài 1 chương 5 đại số 10


*

Khi thực hiện điều tả thống kê (theo mục đích đã định trước), cần xác định tập hợp các đơn vị điều tả, dấu hiệu điều tra và thu nhập số liệu.

Ví dụ:

Khi khảo sát "Tiền lãi (nghìn đồng) của mỗi ngày trong 30 ngày của một quầy bán báo", người ta thu được bảng sau:

*

Bảng 1

Tập hợp các đơn vị điều tra là tập hợp 30 ngày, mỗi ngày là một đơn vị điều tra. Dấu hiệu điều tra là tiền lãi (nghìn đồng) của mỗi ngày của một quầy bán báo. Các số liệu ghi trong bảng 1 gọi là các số liệu thống kê, còn gọi là các giá trị của dấu hiệu.


1.2. Tần số


Tần số là số lần xuất hiện của mỗi giá trị trong bảng số liệu thống kê.

Tần số xuất hiện là: N

Tần số của số liệu xi kí hiệu là ni


1.3. Tần suất


Tỉ số \({f_i} = \frac{{{n_i}}}{N}\) được gọi là tần suất của giá trị xi

Tiền lãi mỗi ngày

(nghìn đồng)

Tần sốTần suất (%)

30

31

37

42

44

46

47

51

52

53

55

57

58

63

64

65

67

73

74

77

81

82

85

92

93

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

6,7

3,3

6,7

3,3

6,7

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

6,7

3,3

3,3

6,7

3,3

3,3

Cộng30100(%)

Bảng 2

Bảng 2 được gọi là bảng phân bố tần số và tần suất

Nếu trong bảng 2, bỏ cột tần số ta được bảng phân bố tần suất; bỏ cột tần suất ta được bảng phân bố tần số


1.4. Bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp


Lớp tiền lãi mỗi ngày

(nghìn đồng)

Tần sốTần suất

<29,5;40,5)

<40,5;51,5)

<51,5;62,5)

<62,5;73,5)

<73,5;84,5)

<84,5;95,5)

3

5

7

6

5

4

10,0

16,7

23,3

20,0

16,7

13,3

Cộng30100(%)

Bảng 3

Bảng 3 được gọi là bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp.

Nếu trong bảng 3 bỏ cột tần số ta được bảng phân bố tần suất ghép lớp, bỏ cột tần suất ta được bảng phân bố tần số ghép lớp.


Bài tập minh họa


Ví dụ 1: Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau:

Thời gian hoàn thành một sản phẩm ở một nhóm công nhân

*

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất

b) Lập bảng phân bố tần số và tần suất lớp ghép với các lớp sau

<40;45); <45;50); <50;55)

Hướng dẫn:

a) Bảngphân bố tần số và tần suất


Thời gian hoàn thành một sản phẩmTần sốTần suất (%)

42

43

44

45

46

47

48

50

54

4

1

6

6

3

1

7

5

2

11,4

2,9

17,1

17,1

8,6

2,9

20,0

14,3

5,7

Cộng35100(%)

b) Bảngphân bố tần số và tần suất lớp ghép


Lớp của thời gian hoàn thànhTần sốTần suất (%)

<40;45)

<45;50)

<50;55)

11

17

7

31,4

48,6

20,0

Cộng35100 (%)

Ví dụ 2: Để mua áo quần thể dục cho học sinh khối 10. Nhà trường chọn ngẫu nhiên mootk lớp 10 gồm 45 học sinh và thực hiện đo chiềucao của học sinh lớp đó. Kết quả được thống kê như sau (đơn vị: cm)

*

Hãy tính tần số và tần suất theo lớp dưới đây?


LớpTần sốTần suất (%)

<150;152>

<153;155>

<156;158>

<159;161>

<162;164>

.....

.....

.....

.....

.....

Xem thêm: Cách Xoay Đối Tượng Trong Cad Cực Chi Tiết, Hướng Dẫn Chi Tiết Xoay Đối Tượng Trong Cad

.....

.....

.....

.....

.....

CộngN=..........

Hướng dẫn:


LớpTần sốTần suất (%)

<150;152>

<153;155>

<156;158>

<159;161>

<162;164>

5

8

11

14

7

11,1

17,8

24,4

31,1

15,6

CộngN=45100 (%)

3. Luyện tập Bài 1 chương 5 đại số 10


Trong phạm vi bài họcHỌC247chỉ giới thiệu đến các em những nội dung cơ bản nhất về Bảng phân bố tần số và tần suất.Về các thuật ngữ có vẻ hết sức quen thuộc. Khái niệm Tần số và tần suất các em đã bước đầu được tìm hiểu ở chương trình Toán lớp 7, lên bậc THPT chúng ta sẽ được học nâng cao hơn, các em cần tìm hiểu thêm.


3.1 Trắc nghiệm về bảng phân bố tần số và tần suất


Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 10 Bài 1 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.


Câu 1:Công việc nào sau đây không phụ thuộc vào công việc của môn thống kê?


A.Thu nhập số liệuB.Trình bày số liệuC.Phân tích và xử lí số liệuD.Ra quyết định dựa trên số liệu

Câu 2:

Để điều tra các con trong mỗi gia đình ở một chung cư gồm 100 gia đình. Người ta chọn ra 20 gia đình ở tầng 2 và thu được mẫu số liệu sau:

2 4 3 1 2 3 3 5 1 2

1 2 2 3 4 1 1 3 2 4Dấu hiệu ở đây là gì ?


A.Số gia đình ở tầng 2B.Số cọn của mỗi gia đìnhC.Số tằng của chung cưD.Số người trong mỗi gia đình

Câu 3:

Điều tra thời gian hoàn thành một sản phẩm của 20 công nhân, người ta thu được mẫu số liệusau (thời gian tính bằng phút).10 12 13 15 11 13 16 18 19 21

23 21 15 17 16 15 20 13 16 11

Kích thước mẫu là bao nhiêu?


A.23B.20C.10D.200

Câu 4-10:Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé!


3.2 Bài tập SGK và Nâng Cao về bảng phân bố tần số và tần suất


Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 10 Bài 1sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGKĐại số 10Cơ bản và Nâng cao.

Bài tập 1 trang 113 SGK Đại số 10

Bài tập 2 trang 114 SGK Đại số 10

Bài tập 3 trang 114 SGK Đại số 10

Bài tập 4 trang 114 SGK Đại số 10

Bài tập 5.1 trang 146 SBT Toán 10

Bài tập 5.2 trang 146 SBT Toán 10

Bài tập 5.3 trang 147 SBT Toán 10

Bài tập 5.4 trang 147 SBT Toán 10

Bài tập 5.5 trang 147 SBT Toán 10

Bài tập 1 trang 161 SGK Toán 10 NC

Bài tập 2 trang 161 SGK Toán 10 NC

Bài tập 3 trang 168 SGK Toán 10 NC

Bài tập 4 trang 168 SGK Toán 10 NC


4. Hỏi đáp về bài 1 chương 5 đại số 10


Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phầnHỏiđáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em.


-- Mod Toán Học 10 HỌC247


*

MGID

Bài học cùng chương


Toán 10 Bài 2: Biểu đồ
Toán 10 Bài 3: Số trung bình cộng, số trung vị, mốt
Toán 10 Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn
Toán 10 Ôn tập chương 5 Thống kê
ADSENSE
ADMICRO

Bộ đề thi nổi bật
*

ADSENSE
ADMICRO

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10


Toán 10

Lý thuyết Toán 10

Giải bài tập SGK Toán 10

Giải BT sách nâng cao Toán 11

Trắc nghiệm Toán 10

Đại số 10 Chương 3

Đề thi HK1 môn Toán 10


Ngữ văn 10

Lý thuyết Ngữ Văn 10

Soạn văn 10

Soạn văn 10 (ngắn gọn)

Văn mẫu 10

Soạn bài Nhàn

Đề thi HK1 môn Ngữ Văn 10


Tiếng Anh 10

Giải bài Tiếng Anh 10

Giải bài Tiếng Anh 10 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 10

Unit 8 lớp 10 The story of my village

Tiếng Anh 10 mới Review 2

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 10


Vật lý 10

Lý thuyết Vật Lý 10

Giải bài tập SGK Vật Lý 10

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 10

Trắc nghiệm Vật Lý 10

Ôn tập Vật lý 10 Chương 3

Đề thi HK1 môn Vật Lý 10


Hoá học 10

Lý thuyết Hóa 10

Giải bài tập SGK Hóa học 10

Giải BT sách nâng cao Hóa học 10

Trắc nghiệm Hóa 10

Ôn tập Hóa học 10 Chương 3

Đề thi HK1 môn Hóa 10


Sinh học 10

Lý thuyết Sinh 10

Giải bài tập SGK Sinh 10

Giải BT sách nâng cao Sinh 10

Trắc nghiệm Sinh 10

Ôn tập Sinh 10 Chương 3

Đề thi HK1 môn Sinh 10


Lịch sử 10

Lý thuyết Lịch sử 10

Giải bài tập SGK Lịch sử 10

Trắc nghiệm Lịch sử 10

Lịch Sử 10 Chương 1 Lịch Sử VN

Đề thi HK1 môn Lịch Sử 10


Địa lý 10

Lý thuyết Địa lý 10

Giải bài tập SGK Địa lý 10

Trắc nghiệm Địa lý 10

Địa Lý 10 Địa Lý Nông Nghiệp

Đề thi HK1 môn Địa lý 10


GDCD 10

Lý thuyết GDCD 10

Giải bài tập SGK GDCD 10

Trắc nghiệm GDCD 10

GDCD 10 Học kì 1

Đề thi HK1 môn GDCD 10


Công nghệ 10

Lý thuyết Công nghệ 10

Giải bài tập SGK Công nghệ 10

Trắc nghiệm Công nghệ 10

Công nghệ 10 Chương 3

Đề thi HK1 môn Công nghệ 10


Tin học 10

Lý thuyết Tin học 10

Giải bài tập SGK Tin học 10

Trắc nghiệm Tin học 10

Tin học 10 Chương 2

Đề thi HK1 môn Tin học 10


Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 10

Tư liệu lớp 10


Xem nhiều nhất tuần

Đề thi giữa HK1 lớp 10

Đề thi giữa HK2 lớp 10

Đề thi HK1 lớp 10

Đề thi HK2 lớp 10

Đề cương HK1 lớp 10

Video bồi dưỡng HSG môn Toán

Tỏ lòng (Thuật hoài) - Ngữ văn 10

Đọc Tiểu Thanh kí - Ngữ văn 10

Cáo bệnh, bảo mọi người

Cảm xúc mùa thu

Nỗi oán của người phòng khuê

Tiếng Anh Lớp 10 Unit 7

Tiếng Anh Lớp 10 Unit 8

Công thức lượng giác

Văn mẫu truyện Tấm Cám chọn lọc

Văn mẫu Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy


Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - thứ 7: từ 08h30 - 21h00

justisofa.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty CP Giáo Dục Học 247