Cách tính tiền lương giáo viên

Hệ số lương của cô giáo đang đổi khác từ đôi mươi.3 theo 4 Thông bốn của Bộ giáo dục và đào tạo với Đào chế tạo. Khi đó, phương pháp tính lương cho cô giáo cũng biến thành thay đổi cùng với cách làm.

Bạn đang xem: Cách tính tiền lương giáo viên


Hệ số lương của cô giáo sẽ chuyển đổi trường đoản cú đôi mươi.3 theo 4 Thông tư của Sở Giáo dục đào tạo với Đào chế tạo ra. khi kia, cách tính lương đến thầy giáo cũng sẽ biến hóa cùng với bí quyết.

Lương giáo viên = Mức lương các đại lý x Hệ số lương + Các loại prúc cấp cho được hưởng - Mức đóng các các loại bảo hiểm.

Trong đó:

Mức lương các đại lý năm 2021 vẫn là 1 trong,49 triệu đồng/mon theo Nghị định số 38 năm 2019 của nhà nước.

Hệ số lương của giáo viên:

- Giáo viên mầm non:

+ Giáo viên thiếu nhi hạng III (mã số V.07.02.26) được vận dụng thông số lương của viên chức một số loại A0, từ hệ số lương 2,10 mang lại thông số lương 4,89;

+ Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II (mã số V.07.02.25) được áp dụng hệ số lương của viên chức nhiều loại A1, tự thông số lương 2,34 mang lại thông số lương 4,98;

+ Giáo viên thiếu nhi hạng I (mã số V.07.02.24) được vận dụng thông số lương của viên chức các loại A2, nhóm A2.2, từ bỏ hệ số lương 4,0 mang lại thông số lương 6,38.

- Giáo viên tiểu học

+ Giáo viên đái học tập hạng III (mã số V.07.03.29) được vận dụng thông số lương của viên chức nhiều loại A1, từ bỏ thông số lương 2,34 cho hệ số lương 4,98;

+ Giáo viên đái học hạng II (mã số V.07.03.28) được vận dụng thông số lương của viên chức nhiều loại A2, đội A2.2, trường đoản cú hệ số lương 4,00 mang đến hệ số lương 6,38;

+ Giáo viên đái học tập hạng I (mã số V.07.03.27) được vận dụng hệ số lương của viên chức các loại A2, đội A2.1, trường đoản cú thông số lương 4,40 mang đến thông số lương 6,78.

- Giáo viên trung học cơ sở

+ Giáo viên trung học tập cửa hàng hạng III (mã số V.07.04.32) được vận dụng hệ số lương của viên chức một số loại A1, từ bỏ thông số lương 2,34 cho hệ số lương 4,98;

+ Giáo viên trung học các đại lý hạng II (mã số V.07.04.31) được vận dụng thông số lương của viên chức loại A2, team A2.2, từ bỏ hệ số lương 4,00 mang đến thông số lương 6,38;

+ Giáo viên trung học tập cửa hàng hạng I (mã số V.07.04.30) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,4 mang lại thông số lương 6,78.

Xem thêm: Cách Thu Âm Trên Máy Tính Đơn Giản Nhất, Cách Ghi Âm Trên Máy Tính Đơn Giản Nhất

- Giáo viên trung học phổ thông

+ Giáo viên trung học phổ quát hạng III (mã số V.07.05.15) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, tự thông số lương 2,34 mang lại thông số lương 4,98;

+ Giáo viên trung học tập nhiều hạng II (mã số V.07.05.14) được áp dụng thông số lương của viên chức một số loại A2, đội A2.2, từ bỏ thông số lương 4,0 mang đến hệ số lương 6,38;

+ Giáo viên trung học tập nhiều hạng I (mã số V.07.05.13) được vận dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ bỏ thông số lương 4,40 cho thông số lương 6,78.

Các một số loại prúc cấp cho được hưởng

- Phú cung cấp ưu tiên theo nghề của giáo viên

Mức phụ cung cấp chiết khấu = 1,49 triệu đồng x x phần trăm % phụ cung cấp ưu đãi.

- Phú cấp cho tính chất cùng với nhà giáo là nghệ nhân

- Phụ cung cấp công tác làm việc vùng tất cả điều kiện đặc biệt quan trọng khó khăn khăn

- Phụ cấp thâm nám niên (thừa kế cho 01.7.2022)

Nhà giáo đủ 05 năm (60 tháng) huấn luyện và đào tạo, giáo dục được tính hưởng nút phú cấp cho thâm nám niên bằng 5% của mức lương hiện tại hưởng cộng phụ cấp cho chuyên dụng cho chỉ huy cùng phú cấp rạm niên thừa size (ví như có); tự các năm tiếp theo trsống đi, prúc cấp cho thâm niên hàng năm được tính thêm 1%.

Tuy nhiên, theo Công văn 8982 ngày 27.7.2020, giáo viên vẫn chỉ thừa kế phú cấp thâm niên cho 01.7.2022, tiếp nối vẫn không còn cơ chế phú cấp thâm nám niên nữa.

Mức đóng những một số loại bảo hiểm

- Hưu trí - tử tuất: 8%;

- Bảo hiểm thất nghiệp: 1%;

- Bảo hiểm y tế: 1,5%

Lưu ý, chi phí lương mon đóng góp bảo đảm làng hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của giáo viên là chi phí lương theo ngạch ốp, bậc với những khoản phú cấp cho phục vụ, phụ cấp thâm niên quá khung, prúc cấp rạm niên nghề (giả dụ có).