Cách Tính Tỷ Lệ Phần Trăm Phiếu Bầu

*

Cử tri TP Thủ Đức bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bạn đang xem: Cách tính tỷ lệ phần trăm phiếu bầu

(Thanhuytphcm.vn) - Ủy ban Bầu cử TPHCM vừa báo cáo số 131/BC-UBBC về tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo, đúng 7 giờ 00 ngày 23/5, tại 3.092 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TP, Tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố bắt đầu việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban bầu cử TP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo TP Thủ Đức, 5 huyện, 16 quận chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử, bám sát tiến trình, bảo đảm dân chủ, công khai, người dân đồng thuận, tin tưởng. Thực hiện rà soát, nắm bắt tình hình khu vực bỏ phiếu, xây dựng phương án phòng, chống Covid - 19 để đảm bảo an toàn cho cử tri.

Việc bỏ phiếu được tiến hành liên tục tại các khu vực bỏ phiếu đến 19 giờ 00 cùng ngày tuyên bố kết thúc thời gian bỏ phiếu. Tổng số cử tri trong khu vực bỏ phiếu: 5.454.246 cử tri, trong đó 2.889.661 cử tri nữ; Tổng số cử tri đi bỏ phiếu 5.420.976 người; Tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,39%; 225/225 khu vực cách ly đã thực hiện bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%, số trường hợp đang cách ly tập trung trong ngày 3.681 trường hợp và có 1.042 người cách ly tại nhà đã thực hiện bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%.

Qua tổng hợp sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại 3.092 khu vực bỏ phiếu không có khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bỏ phiếu lại và không có khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử. Ủy ban bầu cử TP đã nhận được kết quả sơ bộ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 của 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và 32 điểm bầu cử đại biểu HĐND TPHCM.


Đối với kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, 30 người trúng cử đại biểu Quốc hội từ 50 ứng cử viên, đủ số đại biểu được bầu. Theo đó, tỷ lệ nữ có 9 đại biểu, đạt 30%; Dưới 40 tuổi có 1 đại biểu, đạt tỷ lệ 3,33%; Tái cử có 15 đại biểu, đạt 50%; Tự ứng cử có 1 đại biểu đạt 3,33%; Trên đại học có 25 đại biểu, đạt 83,33%; Đại học có 5 đại biểu, đạt 16,67%.

Xem thêm: Cách Tính Điểm Cả Năm - Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Thcs, Thpt, Đại Học

Đối với kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp về số lượng, số ứng cử viên đại biểu HĐND TP gồm 158 người.

Theo kết quả sơ bộ của ngày 23/5, số đại biểu trúng cử dự kiến là 94 người, khuyết 1 đại biểu (số lượng quy định là 95 đại biểu). Do đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP số 32, huyện Nhà Bè có 3 ứng cử viên có tỷ lệ phiếu bầu dưới 50%.

Trong 94 đại biểu HĐND TP khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ nữ với 41 đại biểu, đạt tỷ lệ 43,62%; Tái cử có 45 đại biểu, đạt tỷ lệ 47,87%; Dưới 40 tuổi với 17 đại biểu, đạt tỷ lệ 18,08%; Dưới 35 tuổi có 3 đại biểu, đạt tỷ lệ 3,19%; Người dân tộc thiểu số có 1 đại biểu, đạt tỷ lệ 1,06%; Tôn giáo có 3 đại biểu, đạt tỷ lệ 3,19%; Ngoài Đảng có 4 đại biểu, đạt tỷ lệ 4,26%; Tự ứng cử 1 đại biểu, đạt tỷ lệ 1,06%; Trên đại học có 78 đại biểu, đạt tỷ lệ 82,98%; Đại học có 16 đại biểu, đạt tỷ lệ 17,02%.

Ủy ban bầu cử TP đánh giá với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban bầu cử, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các tổ chức chính trị xã hội, Ủy ban bầu cử TP Thủ Đức và 5 huyện, UBND 21 các quận đã đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử theo đúng kế hoạch và trình tự quy định; kịp thời giải quyết các vướng mắc theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Bên cạnh đó, khẩn trương chuẩn bị và triển khai kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ về phòng chống dịch bệnh Covid - 19; đảm bảo cập nhật, rà soát thống kê diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương để triển khai các phương án bỏ phiếu theo đúng quy định, đảm bảo quá trình tổ chức ngày bầu cử.

Ngoài ra, còn có sự đóng góp tích cực về cơ sở vật chất của các tổ chức, cá nhân và Nhân dân, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao và có trách nhiệm trong việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân đã góp phần tích cực cho sự thành công của cuộc bầu cử.