Cách xóa phụ lục trong file xml

Chức năng knhì thuế trên khối hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn tương tự như trên trang nhantokhai.gdt.gov.vn, dẫu vậy tích hòa hợp thêm nhiều tính năng lạ không giống hết sức hữu dụng, cầm cố thuế nlỗi sau:Mục 1/Giới thiệu tính năng "Tra cứu"Mục 2/Tra cứu vãn nhiệm vụ kê khaiMục 3/ Đăng ký kết tờ khaiMục 4/ Kê knhị trực tuyếnMục 5/ Nộp tờ knhì XMLMục 6/ Trình kýMục 7/ Đăng cam kết địa phận vãng lai

Mục 1: Giới thiệu chức năng


*

Mục 2: Tra cứu vớt nhiệm vụ kê khai

Cho phép NNT truy vấn vấn nhiệm vụ kê khai của NNT bên trên vận dụng Etax

Bước 1: NNT lựa chọn menu “Kê khai


*

*

Mục 3: Đăng ký kết tờ khai

- Cho phxay NNT ĐK tờ khai qua mạng. Để ĐK tờ khai NNT thực hiện:

Bước 1: NNT chọn menu “Khai Thuế”, tiếp đến chọn tiếp “Đăng cam kết tờ khai

Hệ thống hiển thị screen danh sách tờ khai đó đã ĐK nộp qua mạng.Bạn đã xem: Cách xóa phụ lục vào tệp tin xml

Cách 2: Chọn “Đăng cam kết thêm tờ khai

Hệ thống hiển thị danh sách tờ knhị chưa đăng ký.

Bạn đang xem: Cách xóa phụ lục trong file xml

Bước 3: Tích lựa chọn tờ khainhập kỳ bắt đầu, sau khoản thời gian chọn những tờ knhì yêu cầu kê khai trên khối hệ thống, NNT chọn “Tiếp tục

Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai vừa chọn đăng ký.


*

Cách 4: NNT chọn “Chấp nhận” nhằm xong xuôi ĐK tờ knhị.

Mục 4: Kê knhị trực tuyến

Cho phnghiền NNT kê knhì trực tiếp dữ liệu tờ knhì bên trên hệ thống eTax thuedientu.gdt.gov.vn

Cách 1: NNT chọn thực đơn “Knhị thuế”, tiếp nối chọn tiếp “Kê knhì trực tuyến

Hệ thống hiển thị màn hình kê knhị trực tuyến


*

Cách 2: NNT lựa chọn tờ knhì kê knhì trực tuyến

Tờ khai: bao hàm danh sách tờ khai đã ĐK nộp qua mạngCơ quan tiền thuế: hiển thị mang định cơ sở thuế làm chủ, không chất nhận được sửaLoại tờ khai: bao gồm: tờ khai xác định, tờ knhì xẻ sungKỳ kê khai: nhập kỳ kê knhị

Cách 3: Nhấn nút ít “Tiếp tục

Hệ thống hiển thị screen cụ thể tờ khai, NNT tiến hành kê khai.


Nhấn nút“Thêm phú lục” Cho phép NNT thêm phú lục đến tờ khaiNhấn nút “Xóa prúc lục” Cho phnghiền xóa phú lục ngoài tờ khaiNhấn nút ít “Nhập lại” Cho phnghiền xóa hết dữ liệu NNT đang nhậpNhấn nút “Lưu phiên bản nháp” Cho phnghiền NNT giữ gìn báo cáo đang kê knhì bên trên tờ khai

Cách 4: Chọn “Hoàn thành kê khai

Hệ thống hiển thị screen chấm dứt kê knhì, NNT kiểm soát lại thông tin sẽ kê knhị.


Nhấn nút “Sửa lại” Quay lại màn hình hiển thị kê khaiNhấn nút ít “Tờ khai XML” Cho phnghiền NNT kết xuất tờ khai về thiết bị trạm format xml

Cách 5: Chọn “Ký cùng nộp tờ khai

Hệ thống hiển thị hành lang cửa số trải nghiệm nhập mã PIN

Nhập mã PIN đúng cùng chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống báo ký kết năng lượng điện tử thành công với gửi tờ knhị cho tới Cơ quan thuế.


Lưu ý:

Sau khi tờ khai được gửi thành công cho tới ban ngành thuế, NNT đang nhận thấy thông báo chứng thực nộp hồ sơ năng lượng điện tử gồm chữ ký điện tử của TCT vào ảnh hưởng tin nhắn đăng ký dịch vụ knhì thuế năng lượng điện tử.

Mục 5: Nộp tờ knhì XML

- NNT thực hiện vận dụng HTKK theo phiên bạn dạng tiên tiến nhất hoặc phiên phiên bản đáp ứng nhu cầu chủng loại tờ khai mới nhất so với tờ knhì nhưng mà NNT đề nghị kê knhị theo mức sử dụng.

Xem thêm: Cách Xác Định Vị Trí Số Điện Thoại Viettel Một Cách Dễ Dàng Nhất

Cách 1: NNT vào áp dụng HTKK

Chọn tờ khai yêu cầu kê knhì và khai thuế theo những chỉ tiêu trên tờ knhị.


NNT chọn “Kết xuất XML” tự ứng dụng HTKK về sản phẩm công nghệ tính


Chọn “Ghi” nhằm lưu với "Kết xuất XML" nhằm lưu tệp tin về máy tính.


Bước 2: Trên khối hệ thống thuedientu NNT lựa chọn “Knhị Thuế”, kế tiếp chọn tiếp “Nộp tờ knhị XML

Hệ thống hiển thị màn hình Nộp tờ knhì thuế định hình xml


Bước 3: NNT lựa chọn “Chọn tệp tờ khai” nhằm lựa chọn file upload

Hệ thống hiển thị cửa sổ mở file, NNT lựa chọn tệp tin sẽ kết xuất từ bỏ ứng dụng HTKK sinh sống bước 1.


Cách 4: Chọn “Ký năng lượng điện tử

Hệ thống hiển thị cửa sổ thử khám phá nhập mã PIN

Nhập mã PIN đúng cùng chọn nút “Chấp nhận”, Hệ thống báo ký năng lượng điện tử thành công

Bước 5: Chọn “Nộp tờ khai” để gửi tờ knhị cho tới Cơ quan thuế.

Hệ thống hiển thị list tờ khai đó đã thân tặng Cơ quan thuế


Mục 6: Trình ký

Cho phép NNT (bạn lập tờ knhì ko duy trì chữ cam kết số) lập tờ knhì, trình tới tín đồ ký ưng chuẩn tờ khai (người giữ lại chữ cam kết số), cần sử dụng chữ ký số cam kết năng lượng điện tử lên tờ knhị cùng gửi tờ khai cho tới Cơ thuế quan.

Bước 1: NNT chọn thực đơn “Khai Thuế”, tiếp nối chọn tiếp “Trình ký

Hệ thống hiển thị màn hình hiển thị Trình ký


Cách 2: Chọn “Chọn tệp tờ khai” để mở file cần trình ký

Hệ thống hiển thị cửa sổ msinh hoạt file, NNT lựa chọn tệp tin và nhấn nút “Open”


Hệ thống hiển thị list tờ knhì trình ký


Nhấn nút ít “
” để bỏ file trình kýNhấn nút ít “
” nhằm cho tới đồ họa thêm kèmphụ lục đối với các tờ knhì và thông báo hiện có prúc lục đính kèm.

Cách 3: Chọn “Ký và nộp tờ khai

Hệ thống hiển thị hành lang cửa số trải nghiệm nhập mã PIN

Nhập mã PIN đúng cùng lựa chọn nút ít “Chấp nhận”, hệ thống thông tin cam kết năng lượng điện tử thành công cùng gửi tờ khai tới Cơ quan tiền thuếSau khi ký kết cùng nộp tờ knhị thành công, hệ thống hiển thị danh sách tờ khai đó đã gửi đến Cơ thuế quan.


Mục 7: Đăng cam kết địa phận vãng lai

- Cho phnghiền NNT ĐK thêm Cơ quan thuế khu vực tạo ra khoản thu. Để ĐK địa bàn vãng lai, NNT thực hiện:

Cách 1: NNT lựa chọn menu “Knhị Thuế”, kế tiếp chọn tiếp “Đăng cam kết địa phận vãng lai


Cách 2: NNT tích lựa chọn Cơ thuế quan vãng lai, tiếp đến chọn “Đăng ký

Hệ thống hiển thị danh sách cơ sở thuế vãng lai đó đã đăng ký


Sưu khoảng với biên soạn.