Cách Xóa Phụ Lục Trong File Xml

Chức năng khai thuế trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn cũng tương tự trên trang nhantokhai.gdt.gov.vn, nhưng tích hợp thêm nhiều tính năng mới khác rất hữu ích, cụ thuế như sau:Mục 1/Giới thiệu chức năng "Tra cứu"Mục 2/Tra cứu nghĩa vụ kê khaiMục 3/ Đăng ký tờ khaiMục 4/ Kê khai trực tuyếnMục 5/ Nộp tờ khai XMLMục 6/ Trình kýMục 7/ Đăng ký địa bàn vãng lai

Mục 1: Giới thiệu chức năng


*

Mục 2: Tra cứu nghĩa vụ kê khai

Cho phép NNT truy vấn nghĩa vụ kê khai của NNT trên ứng dụng Etax

Bước 1: NNT chọn menu “Kê khai


*

*

Mục 3: Đăng ký tờ khai

- Cho phép NNT đăng ký tờ khai qua mạng. Để đăng ký tờ khai NNT thực hiện:

Bước 1: NNT chọn menu “Khai Thuế”, sau đó chọn tiếp “Đăng ký tờ khai

Hệ thống hiển thị màn hình danh sách tờ khai đã đăng ký nộp qua mạng.Bạn đang xem: Cách xóa phụ lục trong file xml

Bước 2: Chọn “Đăng ký thêm tờ khai

Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai chưa đăng ký.

Bạn đang xem: Cách xóa phụ lục trong file xml

Bước 3: Tích chọn tờ khainhập kỳ bắt đầu, sau khi chọn các tờ khai cần kê khai trên hệ thống, NNT chọn “Tiếp tục

Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai vừa chọn đăng ký.


*

Bước 4: NNT chọn “Chấp nhận” để hoàn thành đăng ký tờ khai.

Mục 4: Kê khai trực tuyến

Cho phép NNT kê khai trực tiếp dữ liệu tờ khai trên hệ thống eTax thuedientu.gdt.gov.vn

Bước 1: NNT chọn menu “Khai thuế”, sau đó chọn tiếp “Kê khai trực tuyến

Hệ thống hiển thị màn hình kê khai trực tuyến


*

Bước 2: NNT chọn tờ khai kê khai trực tuyến

Tờ khai: bao gồm danh sách tờ khai đã đăng ký nộp qua mạngCơ quan thuế: hiển thị mặc định cơ quan thuế quản lý, không cho phép sửaLoại tờ khai: bao gồm: tờ khai chính thức, tờ khai bổ sungKỳ kê khai: nhập kỳ kê khai

Bước 3: Nhấn nút “Tiếp tục

Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết tờ khai, NNT thực hiện kê khai.


Nhấn nút“Thêm phụ lục” Cho phép NNT thêm phụ lục cho tờ khaiNhấn nút “Xóa phụ lục” Cho phép xóa phụ lục khỏi tờ khaiNhấn nút “Nhập lại” Cho phép xóa hết dữ liệu NNT đã nhậpNhấn nút “Lưu bản nháp” Cho phép NNT lưu lại thông tin đã kê khai trên tờ khai

Bước 4: Chọn “Hoàn thành kê khai

Hệ thống hiển thị màn hình hoàn thành kê khai, NNT kiểm tra lại thông tin đã kê khai.


Nhấn nút “Sửa lại” Quay lại màn hình kê khaiNhấn nút “Tờ khai XML” Cho phép NNT kết xuất tờ khai về máy trạm định dạng xml

Bước 5: Chọn “Ký và nộp tờ khai

Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống báo ký điện tử thành công và gửi tờ khai tới Cơ quan thuế.


Lưu ý:

Sau khi tờ khai được gửi thành công tới cơ quan thuế, NNT sẽ nhận được thông báo xác nhận nộp hồ sơ điện tử có chữ ký điện tử của TCT vào địa chỉ email đăng ký dịch vụ khai thuế điện tử.

Mục 5: Nộp tờ khai XML

- NNT sử dụng ứng dụng HTKK theo phiên bản mới nhất hoặc phiên bản đáp ứng mẫu tờ khai mới nhất đối với tờ khai mà NNT cần kê khai theo quy định.

Xem thêm: Cách Xác Định Vị Trí Số Điện Thoại Viettel Một Cách Dễ Dàng Nhất

Bước 1: NNT vào ứng dụng HTKK

Chọn tờ khai cần kê khai và khai thuế theo các chỉ tiêu trên tờ khai.


NNT chọn “Kết xuất XML” từ ứng dụng HTKK về máy tính


Chọn “Ghi” để lưu và "Kết xuất XML" để lưu file về máy tính.


Bước 2: Trên hệ thống thuedientu NNT chọn “Khai Thuế”, sau đó chọn tiếp “Nộp tờ khai XML

Hệ thống hiển thị màn hình Nộp tờ khai thuế định dạng xml


Bước 3: NNT chọn “Chọn tệp tờ khai” để chọn file upload

Hệ thống hiển thị cửa sổ mở file, NNT chọn file đã kết xuất từ ứng dụng HTKK ở bước 1.


Bước 4: Chọn “Ký điện tử

Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, Hệ thống báo ký điện tử thành công

Bước 5: Chọn “Nộp tờ khai” để gửi tờ khai tới Cơ quan thuế.

Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai đã gửi tới Cơ quan thuế


Mục 6: Trình ký

Cho phép NNT (người lập tờ khai không giữ chữ ký số) lập tờ khai, trình tới người ký duyệt tờ khai (người giữ chữ ký số), dùng chữ ký số ký điện tử lên tờ khai và gửi tờ khai tới Cơ quan thuế.

Bước 1: NNT chọn menu “Khai Thuế”, sau đó chọn tiếp “Trình ký

Hệ thống hiển thị màn hình Trình ký


Bước 2: Chọn “Chọn tệp tờ khai” để mở file cần trình ký

Hệ thống hiển thị cửa sổ mở file, NNT chọn file và nhấn nút “Open”


Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai trình ký


Nhấn nút “
” để hủy file trình kýNhấn nút “
” để tới giao diện đính kèmphụ lục đối với các tờ khai và thông báo có phụ lục đính kèm.

Bước 3: Chọn “Ký và nộp tờ khai

Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống thông báo ký điện tử thành công và gửi tờ khai tới Cơ quan thuếSau khi ký và nộp tờ khai thành công, hệ thống hiển thị danh sách tờ khai đã gửi đến Cơ quan thuế.


Mục 7: Đăng ký địa bàn vãng lai

- Cho phép NNT đăng ký thêm Cơ quan thuế nơi phát sinh khoản thu. Để đăng ký địa bàn vãng lai, NNT thực hiện:

Bước 1: NNT chọn menu “Khai Thuế”, sau đó chọn tiếp “Đăng ký địa bàn vãng lai


Bước 2: NNT tích chọn Cơ quan thuế vãng lai, sau đó chọn “Đăng ký

Hệ thống hiển thị danh sách cơ quan thuế vãng lai đã đăng ký


Sưu tầm và biên soạn.