Cài Đặt Ngày Làm Việc Trong Project

Trước khi bạn ban đầu lập kế hoạch cho các tác vụ vào Microsoft Project 2013, điều đặc trưng là phải tạo lập một kế hoạch thay mặt đại diện đến hầu hết ngày làm việc mặc định cho những tác vụ đó. Lịch dự án mang định được thực hiện vào Microsoft Project 2013 để tùy chỉnh cấu hình ngày làm việc với thời hạn cho các tác vụ của dự án công trình. Microsoft Project được thiết lập cấu hình khoác định là 8 tiếng từng ngày, tuần thao tác 5 ngày. Bạn có thể biến đổi định kỳ mặc định này thành một một số loại phù hợp rộng cho nhiều loại công việc đang được thực hiện, chẳng hạn như 10 giờ hằng ngày, lịch thao tác 4 ngày.


Bạn đang xem: Cài đặt ngày làm việc trong project

*

Bezonomics: How Amazon Is Changing Our Lives and What the World's Best Companies Are Learning from It Brian Dumaine
*

So You Want to Start a Podcast: Finding Your Voice, Telling Your Story, and Building a Community That Will Listen Kristen Meinzer
*

*

The Future Is Faster Than You Think: How Converging Technologies Are Transforming Business, Industries, and Our Lives Peter H. Diamandis

Xem thêm: Cách Mang Giày Không Đau Chân, 7 Mẹo Đi Giày Cao Gót Không Đau Chân

Everytoàn thân Lies: Big Data, New Data, & What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are Seth Stephens-Davidowitz
Future Presence: How Virtual Reality Is Changing Human Connection, Intimacy, & the Limits of Ordinary Life Peter Rubin
Ninety Percent of Everything: Inside Shipping, the Invisible Industry That Puts Clothes on Your Back, Gas in Your Car, và Food on Your Plate Rose George
The Basics of Bitcoins and Blockchains: An Introduction lớn Cryptocurrencies and the Technology that Powers Them (Cryptography, Crypto Trading, Digital Assets, NFT) Antony Lewis
The Science of Time Travel: The Secrets Behind Time Machines, Time Loops, Alternate Realities, and More! Elizabeth Howell
The Players Ball: A Genius, a Con Man, và the Secret History of the Internet's Rise David Kushner
Digital Renaissance: What Data and Economics Tell Us about the Future of Popular Culture Joel Waldfogel
User Friendly: How the Hidden Rules of Design Are Changing the Way We Live, Work, & Play Cliff Kuang

Trước khi bạn ban đầu lập planer cho những tác vụ trong Microsoft Project 2013, điều đặc biệt là phải tạo một kế hoạch thay mặt đến phần đa ngày thao tác mặc định cho các tác vụ đó. Lịch dự án công trình mặc định được sử dụng trong Microsoft Project 2013 để thiết lập ngày thao tác làm việc cùng thời hạn cho những tác vụ của dự án công trình. Microsoft Project được tùy chỉnh mặc định là 8 giờ hằng ngày, tuần làm việc 5 ngày. Quý Khách hoàn toàn có thể thay đổi kế hoạch mang định này thành một loại phù hợp hơn đến nhiều loại các bước đang rất được tiến hành, ví dụ như 10 giờ đồng hồ mỗi ngày, định kỳ thao tác 4 ngày.